Huisvesting

Bedrijfspand

Ten aanzien van het vestigen van een bedrijf zijn er diverse regels waaraan met moet voldoen. De locatie van het bedrijfspand is medebepalend voor het succes van een onderneming. Oosterhout heeft een uitstekend vestigingsklimaat en kan u als ondernemer van informatie voorzien. Neemt u daartoe contact op met de gemeente via de afdeling Economische Zaken, 140162 of ez@oosterhout.nl .

Uw bedrijfspand moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Zo moet het altijd brandveilig zijn. Als u uw pand wilt beveiligen met een alarminstallatie, zult u hiervoor een vergunning moeten aanvragen. Voor beveiliging met behulp van cameratoezicht, gelden weer andere regels. Als u uw eigen woning als bedrijfspand wilt gebruiken, moet u dit melden bij uw gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Bedrijfspand.

Bron: www.ondernemersplein.nl

Bedrijfsomgeving

Bij activiteiten in de omgeving van uw bedrijf, moet u zich aan een aantal regels houden. Als u een inrit of uitrit wilt maken van uw bedrijf naar de openbare weg, hebt u daarvoor een vergunning van uw gemeente nodig. Het afgraven van de bodem mag in principe pas als u een ontgrondingsvergunning van de provincie hebt. Ook voor het kappen van bomen hebt u meestal een vergunning nodig.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Veiligheid en criminaliteitspreventie.

Bedrijf vestigen of verhuizen

Als uw bedrijf verhuist moet u de nieuwe adresgegevens binnen een week inleveren bij of opsturen aan uw Kamer van Koophandel. Daarnaast moet u de wijziging van adresgegevens schriftelijk doorgeven aan uw belastingkantoor. Ook moet u uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit kunt u doen via ez@oosterhout.nl. Houdt er bovendien rekening mee dat u bepaalde vergunningen (opnieuw) moet aanvragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Bedrijf vestigen of verhuizen.

Bouwen, verbouwen of slopen

Het bouwen, verbouwen of slopen van een bedrijfspand is aan strenge regels gebonden. Uw plannen moeten passen in het bestemmingsplan van uw gemeente. Voor het bouwen zelf hebt u meestal een bouwvergunning nodig. Als u gaat slopen of asbest verwijderen, moet u een sloopvergunning hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Bouwen, verbouwen of slopen.