Lokale heffingen

 

Onroerende zaak belasting (OZB)

Woon je in een huis? Dan betaal je belasting aan de gemeente. Hoe hoger de waarde van dat huis, hoe hoger de belastingaanslag. Ben je eigenaar van een bedrijfspand? Ook dan betaal je belasting aan de gemeente. Deze belasting op onroerend goed wordt onroerend zaakbelasting (ozb) genoemd. De opbrengst komt terecht in de algemene middelen van de gemeente.

Onroerend zaakbelasting                    € 12,6 miljoen

 

 

 

Afval- en rioolheffing

De gemeente haalt afval op en zorgt voor een goede riolering, zodat afvalwater en regenwater goed afgevoerd kunnen worden. De gemeente verdient niets aan het afvoeren van afval en water, de kosten worden in principe voor honderd procent betaald door de aangesloten huishoudens en bedrijven. Bij afval is dat verbonden aan de hoeveelheid restafval die huishoudens inleveren. Bedrijven die veel water verbruiken, betalen extra rioolheffing.

Afvalstoffenheffing:                             €   7,6 miljoen

Rioolheffing:                                        €   5,7 miljoen

 

 

 

 

Leges

Mensen die bv een bouwvergunning, een paspoort een rijbewijs aanvragen of gaan trouwen, betalen daarvoor. Die kosten worden leges genoemd. Met die inkomsten worden de kosten betaald die de gemeente maakt om dat soort documenten te maken.

Burgerzaken en documenten  
Bouwvergunningen

TOTAAL                  € 1,9 miljoen

 

 

 

 

Hondenbelasting

Hondenbezitters betalen voor hun huisdieren belasting aan de gemeente. In 2019 is de hondenbelasting gehalveerd. De nieuwe afspraak is dat de inkomsten die de hondenbelasting oplevert (€ 180.000 per jaar), ook aan honden worden uitgegeven. Te denken valt daarbij aan aanleg en onderhoud van honden-uitlaatplaatsen en losloopvelden, het opruimen van hondenpoep en het controleren of de baasjes zich wel aan het hondenbeleid houden.

Hondenbelasting                                 €     0,18 miljoen

 

 

Toeristenbelasting

Toeristen die in Oosterhout overnachten betalen per nacht € 0,70 cent aan toeristenbelasting. De belasting komt terecht in een toeristisch fonds, van waaruit nieuwe toeristische initiatieven worden gesubsidieerd.

Toeristenbelasting:                             €    0,4 miljoen

 

 

 

 

Parkeren

Wie zijn auto in een parkeergarage parkeert moet daarvoor betalen. Dat geldt ook voor parkeren in de binnenstad. Of je nu bewoner of bezoeker bent, je wordt aangeslagen voor het parkeren van je auto, omdat de binnenstad anders vol komt te staan met permanent geparkeerde auto’s en vrachtauto’s. In delen van de stad is vergunningparkeren ingevoerd. De bewoners van die straten betalen een vast bedrag voor een parkeervergunning in hun straat.

Parkeeropbrengsten:                           €   1,9 miljoen