Hoe komt de gemeente in 2023 aan inkomsten?

De gemeente krijgt via verschillende kanalen geld binnen. Deze gelden worden ingezet voor zorg, onderwijs, milieu, veiligheid en nog veel meer. Bekijk hieronder de verschillende inkomsten en uitgaven per onderwerp en klik verder op de links.

Inkomsten uit het rijk

Algemene uitkeringen € 104,6 miljoen
Zorg en Welzijn € 19,4 miljoen

Totaal € 124 miljoen

Inkomsten vanuit inwoners

Onroerend zaakbelasting € 12,6 miljoen
Rioolheffing € 5,7 miljoen
Afvalstoffenheffing € 7,6 miljoen
Hondenbelasting € 0,2 miljoen

Totaal € 26,1 miljoen

Overige inkomsten

Toeristenbelasting 0,4 miljoen
Parkeergelden 1,9 miljoen
Leges € 1,9 miljoen
Markt en precario € 0,1 miljoen
Grondverkoop € 1,2 miljoen
Verhuur gebouwen € 2,8 miljoen
Overig € 9,9 miljoen
Uit vrije reserves € 3,4 miljoen

Totaal € 21.6 miljoen