Abdis van Thorn

Thorn is een schattig, klein plaatsje in Limburg met alleen maar witte huizen. De Abdis (overste van een zelfstandig vrouwenklooster) aldaar had ook bepaalde rechten en grote gebieden in eigendom in de omgeving van Gilze.

De grens van deze gebieden liep over de huidige Sint Janstraat naar de markt en vandaar naar het zuidoosten dwars door Oosterhout. De boerengezinnen die hier leefden en werkten betaalden pacht aan de Abdis van Thorn. Hoe groot haar invloed uiteindelijk is geweest op de ontwikkeling van Oosterhout is niet bekend. Zeker is wel dat zij alleen al vanwege haar grondbezit in de buurt van Oosterhout grote invloed heeft gehad.