Herkomst naam

De naam ‘Oosterhout’ komt hoogstwaarschijnlijk van ‘ten oosten van 't hout of bos’. Oosterhout is gesticht op een geschikte plek voor landbouw ten oosten van een stuk bos. Oosterhout wordt voor het eerst, en slechts zijdelings, genoemd als woonplaats in een oorkonde uit 1213 (foto) waarin Geertruidenberg van Graaf Willem I van Holland het stadsrecht krijgt.