Wilt u de raad toespreken over onderwerpen die op de voorlopige agenda staan? Dat kan in de week voorafgaand aan de raadsvergadering, tijdens de informatiebijeenkomst (meestal op dinsdagavond, aanvang 19:30 uur). U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Aansluitend kunnen raadsleden vragen aan u stellen. De raad is niet altijd voltallig aanwezig; wel zijn in de regel alle fracties vertegenwoordigd.

Aanmelden kan tot en met de dag voorafgaand aan de bijeenkomst via een email naar griffie@oosterhout.nl of door te bellen naar telefoonnummer (0162) - 489221. Vermeld in uw mail s.v.p. over welk onderwerp u wil spreken en uw telefoonnummer.

Van tevoren aanmelden is belangrijk voor de organisatie van de bijeenkomst, maar ook omdat er enkele voorwaarden zijn. Zo kunt u niet inspreken over benoemingen, over besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat, over onderwerpen waar een klacht over is ingediend of over brieven die op de lijst ingekomen stukken staan.