Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hiervoor kunt u stemmen bij een stembureau.

Beschrijving

Let op!

Hier vindt u een overzicht van de stemlokalen in de gemeente Oosterhout.

U kunt stemmen bij een stembureau in uw gemeente. Dat is de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven.

U kunt stemmen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024. U kunt stemmen tot 21.00 uur. Als u om 21.00 uur in de rij staat, mag u nog stemmen.

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Diegene stemt dan namens u.

Dit zijn de voorwaarden om te stemmen:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land.
  • U staat ingeschreven bij uw gemeente.
  • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Heeft u de nationaliteit van een ander EU-land dan Nederland? Dan geldt ook het volgende voor u:

Zo stemt u bij een stembureau voor het Europees Parlement:

  • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
  • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
  • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
  • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
  • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
  • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.