Kunstwerken

Het onderstaande is slechts een greep uit de kunstwerken van Oosterhout en omliggende kerkdorpen. Alle kunstwerken zijn vrij te bezichtigen. De meest bekende zijn wel de Bromtol en de Zwerffiets. Veel kunstwerken zijn aangeschaft door Stichting Oosterhouts Kunstbezit.

Abrahammonument

Maker: Niel Steenbergen/Oosterhout
Locatie: Slotlaan (Abrahamhoek) Oosterhout

Het Abrahambeeld is elk jaar het middelpunt op Abrahamdag. Oosterhout kent al vanaf 1962 elke eerste zaterdag van de maand oktober een Abrahamdag. Op die dag verzamelen zich mannen die in het dan lopende jaar 50 zijn geworden of nog worden.

De opdracht voor het maken van dit beeld werd gegeven door het Abrahamcomité. Het beeld werd op 9 oktober 1967 onthuld ter gelegenheid van de vijfde Abrahamdag.

De tekst op het in natuursteen gehakte beeld luidt: Wijs is hij die weten wil waar Abraham de mosterd haalt. Abrahamdag / 1967 / een idee van Leo Wellens.

Bromtol

Maker: Piet Hohmann/Oosterhout
Locatie: Weststadweg Oosterhout

Geschenk van de (beton)firma Martens aan Oosterhout. De bromtol is een groot, kleurig kunstwerk op een rotonde aan de noordelijke entreé van Oosterhout. Het is het visitekaartje naar de stad.

Column

Kunstenaar: Ronald In ’t Hout.
Geschonken door Volker Stevin.
Op 10 december 1994 onthuld door drs. R. Oomes.

In het centrum van het Kanaaleiland staat de in fiberglas gegoten Korintische zuil. Het kunstwerk is in nauw overleg ontwikkeld met de architect (Ashok Bhalotra) van het Kanaaleiland. Deze ontwierp voor het eiland een arena-vormig stratenplan met een opzettelijk slordig gemetselde ruïnemuur. Voor kunstenaar In ’t Hout was het duidelijk dat het horizontale van de muur beantwoord moest worden middels een verticale as.

Overigens zit in "Column" nog een ander werk van de kunstenaar verborgen….De Korintische zuil dateert uit de vijfde eeuw voor Christus. "De Architectura", geschreven door Marcus Vitruvius Pollio, is het enige uit de oudheid overgeleverde systematische werk over architectuur. Hierin beschrijft de Romeinse bouwmeester hoe de griekse zuil werd vervaardigd naar de menselijke maatverhoudingen. De zuil moest geschikt zijn om de last van een gebouw te dragen en een "aanblik van schoonheid" bezitten. Het kapiteel van de zuil bestaat uit gebeeldhouwde Acanthusbladeren (familie van de Berenklauw) en doet cultuur en natuur samengaan.

De Groene Weduwen

Maker: Paul Elshout/Oosterhout
Locatie: gevel flatgebouw Prinsendam Oosterhout

Deze muurschildering bevindt zich in de wijk Dommelbergen-Noord. De vrouwen stellen groene weduwen voor. ‘De groene weduwen’ werd in 1990 als stedelijk herkenningspunt gerealiseerd.

In die tijd werd de wijk een slaapwijk genoemd. Dit kwam omdat de meeste mannen werkten en de vrouwen en kinderen thuis bleven.

De Simfa

Maker: Zenk One (Robin Nas), Breda
Locatie: Ingang wijk Houthaven, hoek Bredaseweg en Houthavenweg

Gerealiseerd door het Wijkteam Houthaven, met donaties van Thuisvester en meerdere bedrijven en instanties, inclusief steun en hulp van de gemeente Oosterhout.

'De Simfa' is een collage van scenes uit het verleden van Simons Emballage en Houthandel N.V., later Simfa, een bedrijf met een geschiedenis van ruim honderd jaar. Het was een belangrijk bedrijf en werkgever in Oosterhout. Op het voormalige terrein is nu de wijk Houthaven gebouwd.

Drie Dikbuikige Heren

Maker: Piet Hohmann/Oosterhout

Locatie: Basiliekplein Oosterhout

‘De drie dikbuikige heren’ is in 1984 in opdracht van het gemeentebestuur van Oosterhout vervaardigd. De drie heren staan bij de ingang van de bibliotheek. Ze symboliseren het Bourgondische, Brabantse leven.

Gedenksteen

Locatie: Korenbocht

Deze granietsteen werd, evenals de onder 53 genoemde, in 1984 opgericht ter herdenking van de strijd om het Markkanaal: op 3 november 1944 stak de 1e Poolse Pantserdivisie op twee plaatsen het Markkanaal over. Bij de Teraalsterbrug veroverde het Bataljon Strzelcow Podhalanskick een bruggehoofd. Bij de Marksluis in Oosterhout werd overgestoken door het 9e Bataljon Strzelcow. Deze oversteek verliep niet voorspoedig. Pas na een dag van harde strijd, met veel verliezen voor beide partijen, was het voor de Engelse 240 Field Company Royal Engineers mogelijk een Bailey-brug te bouwen. Bij deze actie werd onder meer door de artilleriebatterij van de Nederlandse Irene Brigade vuursteun verleend. Deze actie kostte aan zowel (30) Polen als aan de Duitse tegenstand (100 soldaten) het leven.

Geit en baas

Maker: Pierre van Leest

Locatie: Spoorstraat Dorst

In vervlogen tijden had iedereen in Dorst een geit voor de melkvoorziening. Veel straten refereren ook naar geiten, zoals bijvoorbeeld de Bokkeweide. Het beeld ‘Geit en baas’ is daarom een karakteristiek beeld.

Hatsiekedee

Maker: Clema van Bekhoven/Oosterhout

Locatie: Markt Oosterhout

Hatsiekedee is een carnavalsbeeld. Het is een bronzen hoofd van een nar. Vlak voor carnaval en rond de elfde van de elfde wordt voor het beeld een kranslegging gehouden. Het beeld is een geschenk van het Genootschap der Volledigen. Dit is een Oosterhouts carnavalsgezelschap dat vooral bijelkaar komt tijdens carnaval. Om lid te worden van dit genootschap moet je over alle draaginsignes sinds 1956 beschikken.

Hugo

Kunstenaar: Beeldhouwer Harry Storms uit Sterksel

Hugo is de naam van het parmantige bronzen paardje dat sinds 1994 zijn stal vond in Winkelcentrum Zuiderhout. Daarvoor stond het beeld sinds 1981op het Schapendriesplein, op de hoek Mathildastraat-Keiweg, maar het werd wegens bouwactiviteiten verplaatst.

Het beeld was in 1981 onderdeel van een expositie genaamd "Beeldhouwers te gast in Oosterhout" en is in dat jaar aangekocht door Stichting Oosterhouts Kunstbezit.

Het naakt en het paard, oneindige en eeuwige motieven in de kunst, zijn voor beeldend kunstenaar Harry Storms de opening naar de eeuwigheid.

Klappeijen

Maker: Piet Hohmann/Oosterhout

Locatie: ter hoogte van Klappeijstraat 8 Oosterhout

Halverwege de Klappeijstraat staat een aantal Amsterdammertjes. Op twee daarvan zijn bronzen vormpjes gemaakt. De vormpjes stellen een mond en een oor voor. Klappeijen betekent ‘ouwehoeren’ in het plat Oosterhouts. Het werd in 1994 door het Comité Reünie geïnitieerd en aangeboden aan de gemeente.

Mooie Keetje

Maker: Nico van Leest/Lage Zwaluwe

Locatie: hoek Mathildastraat/Leijsenhoek Oosterhout

Het bronzen beeld kijkt naar de plek waar vroeger de herberg 'De Koppelpaarden' stond (de huidige winkel van Victor Boeren). De naam van deze herberg leeft nog voort in het huidige café aan de Veerseweg, maar die heeft niets met de vroegere herberg te maken.

Mooie Keetje - mevrouw Cornelia van der Made (1807-1895) - was herbergierster in Oosterhout. De schrijver Hildebrand beschreef haar in zijn Camera Obscura (in het hoofdstuk ‘Het Noord-Brabantsche Meisje’). Het beeld werd in 1979 in opdracht van de Stichting Oosterhouts Kunstbezit gemaakt.

Samen

Maker: Tjikkie Kreuger/Waalre

Locatie: Houtse Heuvel/Vrachelsestraat Den Hout

Met het kunstwerk ‘Samen’ wordt de gemeenschapszin in Den Hout vormgegeven. De bronzen beeldengroep staat in een kring in het centrum van Den Hout. Het is in 1991 aangekocht door de St. Dorpsfeest Den Hout.

Ulendonc-bank

Maker: Jos de Wit
Locatie: Provinciale weg Oosteind

Langs de provinciale weg Oosterhout – ’s Gravenmoer staat de ‘Ulendonc-bank’. Oosteind wordt in de volksmond ook wel Ulendonc genoemd waarbij Ulen voor laagte staat en donc voor hoogte. Oosteind ligt op een breukvlak tussen hoge en lage gronddelen. Sommigen associëren het woord Ulendonk met uilen. Bovenop de bank is dan ook een uil geplaatst.

Viewpoints

Locatie Gooikensbos

Beeldend Kunstenaar: Alike Dalkmann

De opdracht werd door Stichting Oosterhouts Kunstbezit verstrekt aan Alike Dalkmann. De onthulling van het kunstwerk was op 11 juli 2003.

Het kunstwerk bestaat uit een zestal objecten: 3 en 3. De eerste staan langs een wandelpad in het zuidelijk deel van het park, de andere drie langs het wandelpad in het noordelijk deel.

Viewpoints zijn objecten, gemaakt van staal, roestvrijstaal en hout. Elke viewpoint bestaat uit een staander en een kubus. De eerste drie objecten zijn kubussen die vergelijkbaar zijn met een kijkdoos: hierin kan men kijken en ziet men een tekst. Deze tekst is uit het roestvrijstaal gesneden. Doordat er licht naar binnen valt ontstaat er tevens een lichtspel.

Vervolgens zijn er drie objecten die dezelfde grondvorm bezitten. Bij deze kubussen is het mogelijk er doorheen te kijken als door een camera of verrekijker. Ook is het mogelijk ze te draaien.

De kunstuiting versterkt de natuurlijke beleving van het park op een heel eigen(tijdse) wijze en spreekt zeker ook kinderen aan.

Tekst door de kunstenares over Viewpoints                    

"Gooikesbos, een mengeling van natuur en techniek.                                            
Aan de horizon kranen, in de polder een traktor.                       
Daartussen de natuur en een speurende vogelaar.                        
Deze combinatie is bepalend voor de objecten.                       
Objecten die wellicht irritatie opwekken, maar die Toch zo fascineren dat ze de aandacht trekken.                       
Veraf vreemde dingen, dichtbij een verrassing.                   
Er kan door een gaatje gekeken worden, erin of er door heen.
Er ontstaat een interactie met het object, de natuur en de wandelaar.                      
Deze objecten gaan over waarnemen en bezinnen.                      
Een standpunt innemen, het opnemen van beelden.                                    

Inzicht en uitzicht."                                                                                               

Alike Dalkmann

Zwerffiets

Maker: Piet Hohmann/Oosterhout

Locatie: hoek Beneluxweg/Europaweg Oosterhout

De ‘Zwerffiets’ van Oosterhout is een witte, stalen fiets van vijf meter hoog. Het fungeert sinds 1991 als stedelijk herkenningspunt. De fiets symboliseert het vrije gevoel van 'lekker weg op de fiets'. Niet toevalligerwijze staat de fiets dan ook aan de kant van de bossen in de omgeving van Oosterhout.