Wethouder C. Piena

Wethouder C. (Clèmens) Piena
Gemeentebelangen, 1e locoburgemeester

Telefoon 140162

Contactformulier

Portefeuille

 • Zorg en welzijn (WMO, welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid)
 • Integraal sociaal domein
 • Wijkgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (buitenruimte en onderhoud groen)
 • ICT, datamanagement (incl. informatiegestuurd werken) en Equalit
 • Cultuur en media
 • Mobiliteit en verkeer

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur GGD

 • Lid werkgroep Toekomstvisie GGD

 • Lid Algemeen Bestuur RAV

 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten

 • Lid Presidium KCV

 • Voorzitter Stuurgroep MASS

 • Voorzitter Regio Dongemond Inkoop begeleiding WMO

 • Lid Commissie van Advies Mobiliteit Regio West-Brabant

 • Lid bestuurlijke overlegtafel concessie Openbaar Vervoer

 • Lid bestuurlijke overlegtafel Knooppunt Hooipolder

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.