Wethouder C. Piena

Wethouder C. (Clèmens) Piena
Gemeentebelangen, 1e locoburgemeester

Telefoon 14 0162

Contactformulier

Portefeuille

 • Strategie en lobby

 • Integraal sociaal domein

 • Brede welvaart en sociale basis

 • Gezondheid en welzijn

 • WMO en ouderenzorg

 • Communicatie en media

 • Mobiliteit en Integraal maatschappelijk beheerkader

 • Mobiliteitstransitie

 • ICT en informatiegestuurd werken

Functies uit hoofde van wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur GGD

 • Lid werkgroep Toekomstvisie GGD

 • Lid Algemeen Bestuur RAV

 • Lid Pijler Samenleving Platform Middelgrote Gemeenten

 • Lid Presidium KCV

 • Voorzitter Stuurgroep MASS

 • Voorzitter Regio Dongemond Inkoop begeleiding WMO

 • Lid Commissie van Advies Mobiliteit Regio West-Brabant

 • Lid bestuurlijke overlegtafel concessie Openbaar Vervoer

 • Lid bestuurlijke overlegtafel Knooppunt Hooipolder

Alle functies uit hoofde van het wethouderschap worden onbezoldigd uitgevoerd.