Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Hiervoor kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen. U neemt contact op met de gemeente.

Beschrijving

Wilt u uw woning energiezuiniger maken of energieopwekkende maatregelen financieren zoals het plaatsen van zonnepanelen en/of de woning gasloos maken? Hiervoor kunt u een Duurzaamheidslening aanvragen.

Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aanpak van de Duurzaamheidslening op onze pagina Duurzaamheidslening  of neem contact op met de gemeente.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.