Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft. U meldt het evenement uiterlijk 4 weken van tevoren bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u geen evenementenvergunning nodig.

Beschrijving

U heeft een vergunning nodig om een evenement te mogen organiseren. Voor kleine evenementen kan volstaan worden met een melding.

De overige evenementen worden onderscheiden in A- (niet risicovol) B- (enigszins risicovol) of C- (risicovolle) evenementen. Het hangt af van de categorie en van de omvang van uw evenement hoeveel vragen u moet beantwoorden en hoeveel bijlagen u moet toevoegen. Dit wordt vanzelf duidelijk als u het digitale aanvraagformulier invult.

Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U meldt een klein evenement bij de gemeente.

Zo weet u of u een klein evenement organiseert:

 • u veroorzaakt geen geluidsoverlast
 • er zijn geen verkeersmaatregelen nodig
 • hulpdiensten hebben vrije doorgang

Kijk voor alle voorwaarden op het meldformulier. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan organiseert u een groot evenement. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Zo organiseert u een klein evenement:

 • u meldt uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

Mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

U kunt alleen een meldingen doen of een vergunning aanvragen. Hier heeft u een DigiD of E-herkenning voor nodig. U kunt een melding indienen tot vier weken voor het evenement. Mocht er door het gemelde evenement een gevaarlijke situatie ontstaan, dan ontvangt u daarover binnen twee weken bericht. U kunt een vergunning aanvragen tot drie maanden voor het evenement. Binnen acht weken wordt over uw aanvraag beslist.

Opslaan

Weet u dat u het formulier tussentijds kunt opslaan? Het formulier komt dan automatisch in de map Downloads op uw computer. Als u weer verder wilt met dit formulier, moet u eerst opnieuw inloggen met DigiD of E-herkenning. Daarna kunt u de laatst opgeslagen versie openen.

 

 

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

U kunt alleen een melding doen of een vergunning aanvragen. Hier heeft u een DigiD of E-herkenning voor nodig. U kunt een melding indienen tot vier weken voor het evenement. De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding. Mocht er door het gemelde evenement een gevaarlijke situatie ontstaan, dan ontvangt u daarover binnen twee weken bericht. U kunt een vergunning aanvragen tot drie maanden voor het evenement. Binnen acht weken wordt over uw aanvraag beslist.

 

Een evenement melden is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.