Wil je een evenement organiseren voor meer dan 250 bezoekers? Vraag hiervoor dan op tijd een evenementenvergunning aan. De vergunning vraag je online aan. Je hebt je DigiD of e-Herkenning nodig.

Minder dan 250 bezoekers en voldoe je aan een aantal voorwaarden? Dan is een melding doen voldoende.

 

Beschrijving

Omschrijving een groot evenement organiseren

In alle gevallen is nodig:

 • Plattegrond/situatieschets
 • Veiligheidsplan
 • Mobiliteitsplan

Afhankelijk van het soort evenement bevat de aanvraag ook de volgende onderdelen:

 • Draaiboek en programma
 • Tentenboek, constructietekeningen- en gegevens
 • Zorgplan 

Omschrijving een klein evenement organiseren

Ga je een evenement organiseren voor minder dan 250 bezoekers? Dan heb je geen vergunning nodig als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Wel moet je het evenement online melden. Hiervoor heb je DigiD of E-herkenning nodig.

 Wel moet je een melding doen bij de gemeente.

 

De voorwaarden klein evenement:

Om met een melding te kunnen volstaan moet uw evenement aan de volgende criteria voldoen:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
 • het evenement tussen 07:00 en 24:00 uur plaats vindt;
 • alleen achtergrondmuziek ten gehore wordt gebracht;
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20 m2 per object;
 • de contactpersoon uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement daarvan via het webformulier of op schriftelijke wijze melding heeft gedaan aan de burgemeester;
 • je informeert minstens 1 week van te voren de omwonenden;
 • de organisator is aanwezig.

Wil je een evenement organiseren voor meer dan 250 bezoekers? Vraag hiervoor dan op tijd eenevenementenvergunning aan. De vergunning vraag je online aan. Je hebt je DigiD of e-Herkenning nodig.

Minder dan 250 bezoekers en voldoe je aan een aantal voorwaarden? Dan is een melding evenement voldoende.

Regel de  aanvraag ruim voordat het evenement plaatsvindt (inclusief opbouw). Wanneer aanvragen niet compleet of te laat zijn, kan dit betekenen dat je evenement niet kan doorgaan. Onze termijnen zijn:

 • 4 weken van te voren voor een evenement met een melding
 • 12 weken van te voren voor een evenement met een vergunning

We kijken bij de vergunningsaanvraag en melding onder andere naar veiligheid, openbare orde, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek.

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.   

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).