Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Hulp bij het huishouden

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er vanuit dat u zo lang mogelijk in uw bestaande woning of woonomgeving moet kunnen blijven wonen. Bent u als gevolg van lichamelijke beperkingen of ongemakken niet goed in staat om één of meer huishoudelijke taken uit te voeren, dan kan de gemeente hulp bij het huishouden voor u regelen.

Van u wordt verwacht dat u de mogelijkheden van algemene en gebruikelijke hulp zelf onderzoekt en volledig benut. De gemeente kan u daarbij helpen.
Als algemene en/of gebruikelijke hulp voor u geen oplossing biedt, kunt u wellicht in aanmerking komen voor professionele hulp bij het huishouden.
 
Deze professionele hulp vraagt u aan via de gemeente. In een persoonlijk gesprek (het keukentafelgesprek) zal de gemeente vaststellen of de professionele hulp aan u toegekend kan worden. De gemeente neemt ook alle hulpvormen met u door.
 
Voor personen die professionele hulp krijgen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met een aantal thuiszorgaanbieders:
De gemeente kan hulp voor u regelen via één van deze thuiszorgaanbieders. U hoeft dan zelf niets te doen.
 
Andere mogelijkheden om professionele hulp bij het huishouden te regelen, is via:
  • Alfacheque Breda en DSO: deze organisaties hebben alfahulpen in dienst die werken met een dienstencheque. Er wordt een hulp gezocht die bij u past. Elk uur dat deze hulp bij u gewerkt heeft, kunt u een speciaal daarvoor bestemde cheque overhandigen. De alfahulp kan deze cheques inleveren en krijgt hier dan weer geld voor;
  • een persoonsgebonden budget (pgb): hiermee kunt u zelf uw huishoudelijke hulp inkopen. Een persoonsgebonden budget wordt via het Trekkingsrecht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgevoerd. Aan het Trekkingsrecht zijn een aantal verplichtingen verbonden, welke u moet nakomen.

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam.

Voor hulp bij het huishouden bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd .

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162

SVB Dienstverlening PGB
Postadres:
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
Tel: (030) 264 82 00
pgb@svb.nl

Sociaal Wijkteam Oosterhout
Tel: 0800-0162
info@sociaalwijkteam.nl