Beschrijving

Inleiding

Bewoners die in het gebied wonen waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen.

Wanneer heb ik dit nodig?

Wanneer u woont in een gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunt u een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen voor het parkeren van uw voertuig. De zones en het parkeervergunningengebied kunt u bekijken via onderstaande link:
Parkeerzones en vergunningengebied

Wat is het?

De parkeervergunning (bewonersvergunning) is een vergunning om uw voertuig te parkeren in een gebied waar u zonder vergunning niet mag parkeren of alleen mag parkeren wanneer u hiervoor betaalt bij een parkeerautomaat.

Bewoners kunnen ook voor hun bezoek digitaal een bezoekersvergunning aanmaken tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor verwijzen wij u naar de gemeentewinkel: parkeervergunning bezoekers.

Ontheffing rijden in de binnenstad

Indien u woonachtig bent in de binnenstad let u dan op dat u naast de parkeervergunning ook een ontheffing rijden in de binnenstad aanvraagt. Deze hebt u nodig voor de volgende locaties: Torenstraat, Leijsenhoek, Klappeijstraat, Keiweg, Nieuwstraat, Arendshof, Arendstraat, Heuveleind. De ontheffing kunt u aanvragen via deze link: Kentekenregistratie-ontheffing rijden in de binnenstad

  • De aanvrager dient in de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres gelegen in het betaald parkeren/ vergunningengebied;
  • Het adres dient een zelfstandige woning te zijn;
  • Het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een leaseauto dienen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij te overleggen. Het kenteken wordt vermeld op de vergunning, waarbij op één vergunning maximaal drie kentekens kunnen worden vermeld;
  • Parkeren is alleen toegestaan in de op de vergunning vermelde zone.
  • Per adres/huishouden worden maximaal twee parkeervergunningen verstrekt.
  • Per parkeervergunning mogen maximaal drie kentekens worden vermeld. De parkeervergunning is steeds voor maar één kenteken gelijktijdig geldig;
  • Aan huishoudens die wonen of gaan wonen op een adres waarvoor de omgevingsvergunning voor bouwen verleend is na 1 januari 2021 wordt maar één bewonersvergunning versterkt.

Wat zijn de uitzonderingsregels?

Per adres/huishouden worden maximaal twee parkeervergunningen verstrekt.

Uitgezonderd zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die een beroep of bedrijf uitoefenen die gevestigd zijn op een woonadres. Het aantal verstrekte bewonersvergun­ningen op dat adres wordt in mindering gebracht op het aantal bedrijfsvergunningen dat wordt verstrekt. 

Uitgezonderd zijn huishoudens die wonen of gaan wonen op een adres waarvoor de omgevingsvergunning voor bouwen verleend is na 1 januari 2021. In dat geval wordt maar 1 bewonersvergunning versterkt.

Bij de vergunningaanvraag dient de grootte van het voertuig te worden aangegeven. Voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter komen niet in aanmerking voor een vergunning.

 

Een nieuwe parkeervergunning kunt u digitaal aanvragen (zie link bovenaan en onder Formulieren).

Mocht het inloggen niet lukken of heeft u hier moeite mee, dan kunt u ook bij de infobalie (receptie) op het stadhuis langsgaan. Zij zullen dan de controle en betaling samen met u uitvoeren.

Wanneer u niet in het bezit bent van een smartphone of een pc dan kunt u contact opnemen met de publieksbalie, zij kunnen met u een alternatief bespreken.

Aanvullende informatie

De wettelijke basis van de bewonersvergunning is terug te vinden in Parkeerverordening 2005.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via 14 0162 of door een bezoek te brengen aan het stadhuis zie de contactpagina.
Daarvoor dient u een afspraak te maken via het digitaal loket

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt op afspraak langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

 

Tarieven 2023 :

 • 1e bewonersvergunning: € 3,20/ maand en € 38,40/ jaar
 • 2e bewonersvergunning: € 10,35/ maand en € 124,20/ jaar
 • Verhuizing (1 maand): € 10,35

Tarieven 2024:

 • 1e bewonersvergunning: € 3,25/ maand en € 39,00/ jaar
 • 2e bewonersvergunning: € 10,60/ maand en € 127,20/ jaar
 • Verhuizing (1 maand): € 10,35