Beschrijving

Inleiding

Mensen die in het gebied wonen waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunnen een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen.

Wanneer heb ik dit nodig?

Wanneer u woont in een gebied waar betaald parkeren en/of vergunninghoudersparkeren geldt, kunt u een parkeervergunning (bewonersvergunning) aanvragen voor het parkeren van uw voertuig. De zones en het parkeervergunningengebied kunt u bekijken via onderstaande links.

Wat is het?

De parkeervergunning (bewonersvergunning) is een vergunning om uw voertuig te parkeren in een gebied waar u zonder vergunning niet mag parkeren of alleen mag parkeren wanneer u hiervoor betaalt bij een parkeerautomaat.

 

 • De aanvrager dient in de Basisregistratie Personen ingeschreven te zijn op een adres gelegen in het betaald parkeren/vergunningengebied. Het adres dient een zelfstandige woning te zijn.
 • Het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een lease-auto dienen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij te overleggen. Het kenteken wordt vermeld op de vergunning, waarbij op één vergunning maximaal drie kentekens kunnen worden vermeld;
 • Parkeren is alleen toegestaan in de op de vergunning vermelde zone.

Wat zijn de uitzonderingsregels?

Per adres/huishouden worden maximaal twee parkeervergunningen verstrekt.

Bij de vergunningaanvraag dient de grootte van het voertuig te worden aangegeven. Voertuigen langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter komen niet in aanmerking voor een vergunning.

Wat wijzigt er in 2021?

Per 1 januari 2021 worden de volgende wijzigingen van kracht:

 • Mocht de aanvrager nog niet zijn ingeschreven op het adres waarop de vergunning wordt aangevraagd dan kan een kopie van een ondertekende koop- of huurovereenkomst worden overlegd waaruit blijkt dat aanvrager op het betreffende adres gaat wonen. De parkeervergunning wordt in dit geval pas verleend als de bewonersvergunning van de vorige bewoners van het adres is beëindigd.
 • Er kunnen parkeervergunningen worden aangevraagd voor deelauto’s. De aanvraag dient te worden ingediend door de deelnemer die volgens de basisregistratie personen binnen het gereguleerd gebied woont. Zowel de aanvrager als de eigenaar van het voertuig waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd, dienen lid te zijn van de vereniging voor gedeeld autogebruik. Hiertoe dient een verklaring van lidmaatschap te worden overlegd.
 • Aan huishoudens die wonen of gaan wonen op een adres waarvoor de omgevingsvergunning voor bouwen verleend is na 1 januari 2021 wordt maar 1 bewonersvergunning versterkt.

 

 

Een nieuwe parkeervergunning kunt u alleen aanvragen bij de balie Burgerzaken van het stadhuis. De balie Burgerzaken is geopend:

 • Op afspraak van maandag t/m woensdag van 09.00 tot 17.00 uur; 
 • Op afspraak donderdag van 9.00 tot 20.00 uur;
 • Op afspraak vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00.

Houdt u er rekening mee dat de vergunning pas wordt uitgegeven als u het verschuldigde bedrag heeft betaald. Download het aanvraagformulier voor het aanvragen van een bewonersvergunning. U hebt de volgende gegevens nodig als u een bewonersvergunning wilt aanvragen:

 • Legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
 • Kentekenbewijs of tenaamstellingsverslag;
 • Indien u de parkeervergunning aanvraagt voor een leaseauto: kopie leaseverklaring/-contract

 

Aanvullende informatie

De wettelijke basis van de bewonersvergunning is terug te vinden in Parkeerverordening 2005.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente via 14 0162 of door een bezoek te brengen aan het stadhuis zie de contactpagina..

Daarvoor dient u een afspraak te maken via het digitaal loket

Bij vermissing van een parkeervergunning hoeft er geen aangifte te worden gedaan bij de politie. U kunt op afspraak langskomen op het gemeentehuis. Er wordt dan kosteloos een duplicaat van uw vergunning verstrekt.

 

 

Tarieven 2021:

1e bewonersvergunning
per maand € 3,15
per jaar € 37,80

2e bewonersvergunning
per maand € 9,95
per jaar € 119,40