Beschrijving

Gemeente Oosterhout verleent subsidies aan activiteiten of projecten van inwoners of organisaties, op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke zorg, jeugd, recreatie en toerisme, milieu en verkeer.

Een deel van die subsidies staat open voor iedere inwoner of organisatie met vernieuwende initiatieven. Dit zijn incidentele subsidies. Een deel van de subsidies ligt grotendeels vast en verstrekt de gemeente jaarlijks aan organisaties in Oosterhout. Dit zijn structurele subsidies.

Voor meer informatie zie de pagina Soorten subsidies.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening Oosterhout 2018 en de Beleidsregels voor subsidieverstrekking Oosterhout.

Informatie over voorwaarden en beleid vindt u onder 'Zie ook' onderaan deze pagina.

Subsidies bij de gemeente Oosterhout kunnen digitaal worden aangevraagd (en verantwoord) in het Subsidieportaal. Onderaan deze pagina vind u de link naar het Subsidieportaal. Tijdens het indienen van de digitale aanvraag weet u of u voor subsidie in aanmerking komt en wat de hoogte van deze subsidie is. Na het digitaal verzenden van de aanvraag wordt u op de hoogte gehouden van de status van uw aanvraag.

Voor het digitaal aanvragen of verantwoorden van subsidies dient u zich te identificeren met uw DigiD of eHerkenning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout via de Contactpagina

Gratis