Wilt u uw woning gebruiken voor een ander doel? U heeft hiervoor een onttrekkingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u uw woning voor andere doeleinden wilt gaan gebruiken bijvoorbeeld:

 1. Het omvormen van woonruimte tot bedrijfsruimte.
 2. Het omvormen van woonruimte tot kantoor of winkel.
 3. Het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte.
 4. De kamergewijze verhuur van woonruimte.
 5. De sloop van woonruimte.

Als u wilt weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft kunt u dit controleren door een vergunningcheck te doen via www.omgevingsloket.nl. Als u wilt weten of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Als het gaat om een groot of ingewikkeld plan kunt u het beste een vooroverleg indienen bij de gemeente.

Zo vraagt u een onttrekkingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • naam en adres van de eigenaar.
  • gegevens over de huidige situatie (bijvoorbeeld: aantal kamers, woonoppervlak, de staat van de woning).
  • gegevens over de door u gewenste situatie.
  • huidige en verwachte huur- of koopprijs.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.