Woningbouw Dorst-Oost


In de komende jaren bouwt Oosterhout duizenden woningen. In Oosterhout en in onze regio is de vraag naar woningen groot. Dat betekent dat er op diverse plekken in Oosterhout gebouwd gaat worden. Hiermee komt er plek voor woningzoekenden en ook kunnen oude en nieuwe bewoners onze stad levendig en economisch sterk houden.

In Dorst Oost werkt de gemeente samen met Ruimte voor Ruimte (dit is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant) aan een nieuwe woonwijk in Dorst-Oost. Er ligt hier een plan voor 165 woningen. Er komen straks verschillende typen woningen. Onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en ongeveer 35 zelfbouw kavels. Er komen ook ruim 20 sociale huurwoningen.

De opzet van Dorst-Oost is ruim met veel groen en er wordt alleen laagbouw gebouwd. De bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het karakter van het kerkdorp.

 

Ontwerpplan Dorst-Oost

In mei 2020 is het schetsontwerp middels een omgevingsdialoog toegelicht door Ruimte voor Ruimte en de gemeente (de presentatie van dit schetsontwerp is te downloaden onderaan deze pagina). Er zijn tot nu toe diverse bijeenkomsten geweest, digitaal en live, waarop mensen vragen konden stellen en ideeën konden geven voor verbetering van de plannen. In totaal heeft de gemeente ruim 180 reacties ontvangen op het schetsontwerp. De reacties gingen vooral over verkeer, geluid, trillingen en het woningbouwprogramma. Daarna is het plan verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Ontwerp Bestemmingsplan

In februari 2022 is het bestemmingsplan voor Dorst-Oost vastgesteld door de gemeenteraad. Op 7 december 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt aan de hand van deze uitspraak aangepast en zal in de loop van 2023 opnieuw in procedure gebracht worden.   

Geïnteresseerd in een woning?

Vrije kavels – oostelijk deel

Via een nieuwsbrief houdt Ruimte voor Ruimte geïnteresseerden op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop van de vrije kavels.
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief: https://www.ruimtevoorruimte.com/bouwgrond-project/dorst-oost
Als u verdere vragen heeft met betrekking tot de verkoop van deze kavels verwijzen wij u door naar Ruimte voor Ruimte.

Overige woningen – westelijk deel

Voor een deel van de woningen in het westelijk deel kunt u zich inschrijven via BPD. Dit kan nu nog niet, maar hier komt binnenkort meer informatie over op deze webpagina.
Voor het ander deel van de woningen in het westelijk deel kunt u zich inschrijven via Thuisvester: https://www.thuisvester.nl/aanmelden

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Scheffer van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Nadere informatie kunt u vinden in onderstaande stukken en verwijzingen: