Woningbouw Dorst-Oost

In de komende jaren bouwt Oosterhout duizenden woningen. In Oosterhout en in onze regio is de vraag naar woningen groot. Dat betekent dat er op diverse plekken in Oosterhout gebouwd gaat worden. Hiermee komt er plek voor woningzoekenden en ook kunnen oude en nieuwe bewoners onze stad levendig en economisch sterk houden.

In Dorst Oost werkt de gemeente samen met Ruimte voor Ruimte (dit is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant) aan een nieuwe woonwijk in Dorst-Oost. Er ligt hier een plan voor 165 woningen. Er komen straks verschillende typen woningen. Onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en ongeveer 35 zelfbouw kavels. Er komen ook ruim 20 sociale huurwoningen.

De opzet van Dorst-Oost is ruim met veel groen en er wordt alleen laagbouw gebouwd. De bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het karakter van het kerkdorp.

Ontwerp Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Tevens is er op 24 januari een extra informatieavond gehouden in Dorpshuis de Klip ten behoeve van dit bestemmingsplan.
Op dit moment worden (eventuele) binnengekomen reacties bekeken en verwerkt.

Geïnteresseerd in een woning?

Vrije kavels – oostelijk deel

Via een nieuwsbrief houdt Ruimte voor Ruimte geïnteresseerden op de hoogte van de exacte datum van de start van de verkoop van de vrije kavels.
Via deze link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief: https://www.ruimtevoorruimte.com/bouwgrond-project/dorst-oost
Als u verdere vragen heeft met betrekking tot de verkoop van deze kavels verwijzen wij u door naar Ruimte voor Ruimte.

Overige woningen – westelijk deel

Voor een deel van de woningen in het westelijk deel kunt u zich inschrijven via BPD. Dit kan nu nog niet, maar hier komt binnenkort meer informatie over op deze webpagina.
Voor het ander deel van de woningen in het westelijk deel kunt u zich inschrijven via Thuisvester: https://www.thuisvester.nl/aanmelden

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de gemeente Oosterhout, via
e-mailadres r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.