Woningbouw Dorst-Oost

In de komende jaren bouwt Oosterhout duizenden woningen. In Oosterhout en in onze regio is de vraag naar woningen groot. Dat betekent dat er op diverse plekken in Oosterhout gebouwd gaat worden. Hiermee komt er plek voor woningzoekenden en ook kunnen oude en nieuwe bewoners onze stad levendig en economisch sterk houden.

In Dorst Oost werkt de gemeente samen met Ruimte voor Ruimte (dit is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant) aan een nieuwe woonwijk in Dorst-Oost. Er ligt hier een plan voor 165 woningen. Er komen straks verschillende typen woningen. Onder andere rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en ongeveer 35 zelfbouw kavels. Er komen ook ruim 20 sociale huurwoningen.

De opzet van Dorst-Oost is ruim met veel groen en er wordt alleen laagbouw gebouwd. De bedoeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het karakter van het kerkdorp.

 

 

Ontwerpplan Dorst-Oost

In mei 2020 is het schetsontwerp middels een omgevingsdialoog toegelicht door Ruimte voor Ruimte en de gemeente (de presentatie van dit schetsontwerp is te downloaden onderaan deze pagina). Er zijn tot nu toe diverse bijeenkomsten geweest, digitaal en live, waarop mensen vragen konden stellen en idee├źn konden geven voor verbetering van de plannen. In totaal heeft de gemeente ruim 180 reacties ontvangen op het schetsontwerp. De reacties gingen vooral over verkeer, geluid, trillingen en het woningbouwprogramma. Daarna is het plan verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

 


Ontwerp Bestemmingsplan

Het stedenbouwkundig plan is nu vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt met ingang van 23 september 2021 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het Ontwerpbestemmingsplan, liggen er nog een aantal andere onderdelen ter inzage: de ontwerpbesluiten Wet geluidhinder en de Herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant).  Dit heeft te maken met de wetgeving die vereist dat we op sommige onderdelen aparte besluitvorming organiseren.

Alle stukken liggen met ingang van 23 september 2021 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Vanaf donderdag 23 september 2021 kunnen de stukken ook digitaal geraadpleegd worden via de website van ruimtelijkeplannen.nl.

Voor meer informatie over de terinzagelegging en het indienen van zienswijzen, zie bijgevoegde bewonersbrief van 23 september 2021 (pdf 66 kb).

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Phira Otten van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres p.otten@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Voor meer informatie met betrekking tot de kavels in Dorst-Oost en Steenovensebaan verwijzen we u naar de website van Ruimte voor Ruimte via onderstaande links.


Nadere informatie kunt u vinden in onderstaande stukken en verwijzingen: