Herontwikkeling Galvanitasfabriek

Inspraakprocedure structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat het structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in de herontwikkeling van het terrein Galvanitas op het perceel Wilhelminakanaal Zuid 104. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door Wilhelminakanaal Zuid, de Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan.

Ter inzage

Het structuurontwerp ligt van donderdag 19 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. U dient hiertoe wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. 

Inspraakreacties

Van donderdag 19 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen. Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie structuurontwerp herontwikkeling Galvanitasfabriek”.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162. Ook kunt u via dit nummer contact opnemen met de gemeente als u over de procedure vragen hebt.

Omgevingsdialoog

Naast de inspraakprocedure vindt de omgevingsdialoog plaats door de ontwikkelaar. Voornoemde stukken zijn gedurende genoemde termijn te raadplegen op de volgende website www.galvanitasfabriek.com (vanaf 19-11-2020). Hier vindt u ook de informatie over de wijze waarop u kunt deelnemen aan de dialoog over de plannen van de Galvanitasfabriek. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer B. van der Heijden, telefoon 06-29535288 of per e-mail B.vanderHeijden@schonckschul.com.

Bijlage

Structuurontwerp (6 MB)
Toelichting Structuurvisie (3 MB)
Galvanitasfabriek in cijfers (52 kb)
Leisure en Cultuur (840 kb)
Mobiliteitsplan (1 MB)
Verkeersonderzoek (2 MB)