Galvanitas

 

De voormalige Galvanitasfabriek zal worden getransformeerd naar een nieuwe hotspot in Oosterhout.

Het plan

Het plan voorziet in de herontwikkeling van het Galvanitas terrein. Het gebied is gelegen tussen Wilhelminakanaal Zuid, Eikdijk, Europark en de Burgemeester Holtroplaan.

In het plangebied zijn vijf woontorens gepland met in totaal circa 210 appartementen. Onderverdeeld in 150 middeldure huurwoningen, 40 koopwoningen en 20 sociale huurwoningen. In de voormalige fabriekshallen is ruimte voor leisure en horeca faciliteiten.

Het structuurontwerp is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde structuurontwerp kan je onderaan deze pagina bekijken.

Bestemmingsplanherziening

Voordat de woningen in het gebied kunnen worden gerealiseerd, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Er wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan. Naar verwachting gaat deze in het 2e kwartaal 2022 voor zes weken ter inzage. In de periode van de terinzagelegging kunt u een zienswijze op het bestemmingsplan indienen.

Huidige faciliteiten

Op dit moment zijn er al verschillende ondernemers gevestigd in de hallen. Zo zijn er onder andere een kunsthal, horeca faciliteiten en diverse ateliers.

Via de website van de Galvanitasfabriek kan je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen:
https://galvanitasfabriek.com.

Planning

De verwachting is dat de bouw start in het 3e kwartaal van 2023. Deze schatting gaat er vanuit dat er geen beroep wordt ingediend.

Contact

Heeft u vragen over het project Galvanitas? U kunt contact opnemen met de projectmanager
de heer T. van Dreumel, e-mailadres t.van.dreumel@oosterhout.nl, telefoonnummer 14 0162.

Informatie

Structuurontwerp (6 MB)