Woningbouw op locatie V.V. Irene ‘58 en verplaatsing sportveld en kantine.

Het hoofdveld en de kantine van v.v. Irene ’58 worden verplaatst naar een locatie bij het oefenveld en T.C. Den Hout (de tennisvereniging). Omdat het hoofdveld en de kantine worden verplaatst, komt er ruimte vrij in Den Hout. Deze ruimte zal worden ingevuld met een aantal woningen.


Verplaatsing v.v. Irene ’58

In de tekening hiernaast kunt u zien hoe het nieuwe sportpark er uit kan komen te zien. Het tweede veld wordt ten zuiden van het oefenveld gerealiseerd. Tussen de velden is de nieuwe kantine gepland.

Om het gebied met de auto bereikbaar te maken, wordt er een weg aangelegd vanaf Ruiterspoor richting de sportvelden. Aan deze weg zullen parkeerplaatsen worden aangelegd. Het sportpark is via deze kant ook met de fiets en te voet bereikbaar. Onderaan de pagina is het ontwerp op groter formaat te bekijken.


Woningbouw op huidige locatie v.v. Irene ‘58

Het gebied dat door de verplaatsing vrijkomt in Den Hout zal worden ingevuld met woningen. De woningen zullen via CPO worden gebouwd. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat niet een projectontwikkelaar de woningen gaat ontwikkelen, maar een groep toekomstige bewoners. Om de woningen gezamenlijk te (laten) bouwen, richten zij hiervoor een vereniging op. In de foto hiernaast kunt u het stedenbouwkundig model van deze ontwikkeling zien. Onderaan de pagina is het ontwerp op groter formaat te bekijken.
Bent u geïnteresseerd in een woning? Neem dan contact op met de vereniging via info@cpodenhout.nl.

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ter inzage gelegen. Tevens is er op 26 oktober 2023 een extra informatieavond gehouden in Dorpshuis Den Brink ten behoeve van dit bestemmingsplan.
Op dit moment worden (eventuele) binnengekomen reacties bekeken en verwerkt.


Planning

2023:                            Plan maken voor nieuwe Sportpark en woningbouwlocatie
4e kwartaal 2023:        Ruimtelijke procedure (bestemmingsplan)
2e kwartaal 2024:        Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
2025:                            Uitvoering


Vragen?

Heeft u vragen over dit project? U kunt contact opnemen met de heer R. Scheffer (projectmanager) via r.scheffer@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.


Informatie