Beleidsregels sluiting drugspanden

Om handel in drugs in Oosterhout tegen te gaan is, ter bescherming van de gezondheid en openbare orde en veiligheid, een strikte handhaving bij overtredingen van de Opiumwet gewenst en noodzakelijk, zowel vanuit het strafrecht als het bestuursrecht.

Ten behoeve van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester van Oosterhout op 15 juli 2020 daartoe beleidsregels vastgesteld op grond van artikel 13b Opiumwet

Gezien het feit dat er in gemeente Oosterhout geen (gedoogde) coffeeshops gevestigd zijn richt dit beleid zich voornamelijk op (herhaaldelijke) handel in zowel hard- als softdrugs vanuit overige niet-gedoogde verkooppunten, zoals horeca-inrichtingen, winkels (detailhandel en groothandel), loodsen, bedrijfsruimten en woningen.