Op 22 november 2022 is de nota parkeernormen 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 1 december 2022 is deze van kracht.

Voor meer informatie, klik op de link Parkeernormen 2022.