Wat en voor wie is MOOVE

MOOVE is een organisatie die sportbeoefening en activiteiten voor Oosterhouters faciliteert. Sport is echter al lang geen doel op zich meer. Sport wordt steeds meer ingezet als instrument om maatschappelijke doelen te bereiken en is het een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.

Maar sport en bewegen leveren ook een bijdrage aan de voorkoming van maatschappelijk isolement, plezier hebben in bewegen, het bevorderen van integratie, zinvolle dagbestedingen voor mensen zonder werk en mensen met beperkingen en het tegengaan van overlast. In die zin is sport een belangrijk instrument bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sport kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren in het preventief jeugdbeleid en kan het een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige signalering van problemen bij de jeugd.

Wat doen we:

MOOVE faciliteert en stimuleert sporten en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Oosterhout. Ook voor hen bij wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Dit met als belangrijkste doel de gezondheid van de Oosterhoutse inwoners te bevorderen, maar ook om maatschappelijke doelstellingen te behalen (zoals het voorkomen van isolement, bevorderen van sociale integratie en eenzaamheid tegen te gaan).

MOOVE werkt zowel wijkgericht als stedelijk, zodat overal verbindingen kunnen worden gelegd; “Wij faciliteren veilig sporten en bewegen in Oosterhout door het organiseren van activiteiten”. Dit alles in co-creatie met het Oosterhoutse netwerk van maatschappelijke partners en sport- en beweegaanbieders.Ik zoek een sport

Ik zoek een sport

Sporten en bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar wist je dat ook iedereen kan bewegen? Ook al lijkt dit niet zo vanzelfsprekend? In Oosterhout en omgeving zijn er veel mogelijkheden om te sporten. Het sportloket van MOOVE kan je helpen een goede plek te vinden.

InOosterhout: acitiviteitenaanbod

InOosterhout.nl: Maak kennis met een uitgebreid aanbod aan sportieve en creatieve activiteiten in Oosterhout voor alle leeftijden. Een activiteit bestaat doorgaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis of tegen een kleine vergoeding). Kies je leeftijdscategorie en ontdek wat bij jou past! www.inoosterhout.nl

Vragen of ideeën

Heb je zelf een leuke succesvolle activiteit georganiseerd en wil je dit graag met andere delen? Of heb je een idee of vraag voor een activiteit, maar weet je niet goed hoe je dit gerealiseerd kunt krijgen? Of heb je andere vragen op sport-en beweeggebied? Neem dan contact met ons via info@mooveoosterhout.nl  of telefoonnummer: 0162-489 203 of 06-2826 3709

Social Media:

  • Facebook: @mooveoosterhout
  • Insta: moove_oosterhout

Volwassenen en senioren

Reguliere kennismakingsactiviteiten

Regelmatig bewegen geeft een voldaan gevoel en samen bewegen is bovendien erg gezellig! MOOVE organiseert al dan niet met partners sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen en senioren. Zo kunt u verschillende activiteiten in de buurt proberen! Een overzicht van reguliere kennismakingsactiviteiten.vindt u op www.inoosterhout.nl.

Aangepast aanbod

Wellicht bent u niet meer zo lenig of mobiel of bent u herstellende na een valpartij, ziekte of blessure. Bewegen kan veel gezondheidsvoordelen opleveren. Bewegen heeft bovendien een gunstige invloed op spieren en gewrichten, maar ook op diabetes. Het geheugen blijft fitter en door speciale oefeningen voor balans en coördinatie kunnen valongelukken voorkomen worden.

Uiteraard is het belangrijk om bewegen op te bouwen. Sportcoaches van MOOVE verzorgen specifieke lessen voor deze doelgroep binnen onder andere dagbestedingslessen op verschillende locaties en Beweegsaam op de Warande. Zij weten precies welke oefeningen belangrijk zijn om te trainen voor u. Zo heeft u er optimaal voordeel van in uw dagelijkse leven.

Jeugd en jongeren

Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren kunnen sporten en bewegen op een veilige manier in een veilige omgeving. Samen met verschillende partners en sportaanbieders zorgen we ervoor dat de jeugd alle kansen krijgt op het gebied van sport en bewegen, maar ook op maatschappelijk vlak. Zo is er een in iedere wijk wel een leuk naschools aanbod te vinden dat veelal georganiseerd en begeleid wordt door Moove. Maar kun je ook net als de sportcoaches je inzetten voor citytrainer (link naar project citytrainer, punt 6)

Kinderen die zich tijdens naschoolse activiteiten of bij een reguliere sportclub (nog) niet zo thuis voelen kunnen deelnemen aan MOOVE-it. Kinderen bewegen in kleine groepjes, met veel aandacht en individuele begeleiding. Op een speelse manier wordt er gewerkt aan motorische, sociale en emotionele vaardigheden en ingespeeld op eventuele problematiek waar kinderen tijdens de gymles op school tegenaan lopen.

Voor meer informatie over de activiteiten: www.inoosterhout.nl.

Gezonde jeugd, gezonde toekomst

Wij geloven in de kracht van een gezonde omgeving! Daarom streven we met de JOGG-aanpak naar het gezonder maken van de plekken waar kinderen veel komen. Zodat ze thuis, op school en op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Een gezonde jeugd begin bij een gezonde omgeving, immer; de omgeving om het kind heen bepaalt of het kind gezond kan opgroeien.

Iedereen die bij kan/wil dragen aan een gezondere omgeving voor de Oosterhoutse jeugd is van harte welkom om zich aan te sluiten en mee te doen: JOGG verbindt acties, initiatieven en partners en ondersteunt gezonde ambities van organisaties met als gezamenlijk doel: gezonde jeugd, gezonde toekomst!