Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Subsidies en Subsidieportaal

Het Subsidieportaal is voor iedereen die bij gemeente Oosterhout een subsidie wil aanvragen. Alle subsidies kunt u hiermee aanvragen behalve voor de Buitenspeeldag en het Zapbudget voor jongeren. Hiervoor kunt u via deze pagina een formulier downloaden.

Hieronder kunt u zien welke subsidies er zijn, welke termijnen daarbij horen en ook welke subsidies in het verleden zijn aangevraagd en verleend.

Subsidiebeleid en subsidieverordening

In de 'Beleidsregels voor subsidieverstrekking' (onderaan deze pagina) staat aan welke voorwaarden en regels de activiteiten moeten voldoen en hoeveel subsidie u kunt krijgen. Ieder jaar stelt het College van B & W per beleidsterrein de hoogte van de subsidiebedragen vast. Wij raden u aan om kennis te nemen van de Subsidieregels voordat u subsidie gaat aanvragen.

In de Algemene Subsidieverordening 2018 staat waar de subsidieaanvragen aan moeten voldoen en wat de procedures zijn.

De soorten subsidies

Globaal zijn er 2 soorten subsidies: de structurele subsidie en de incidentele subsidie:

Structurele subsidie

Deze verstrekt de gemeente jaarlijks aan organisaties in Oosterhout. Dit ligt grotendeels contractueel vast. Organisaties moeten de aanvraag wel ieder jaar opnieuw indienen. Als uw organisatie voor het volgende jaar subsidie wil ontvangen, moet u deze vóór 1 oktober van dit jaar aanvragen.

Incidentele subsidie

Heeft u een idee voor een activiteit of evenement in Oosterhout? De gemeente ondersteunt graag (vernieuwende) initiatieven met de Activiteitensubsidie of het Zapbudget:

Activiteitensubsidies

 • Activiteitensubsidie 'Programmering van de Stad': Burgers en organisaties kunnen voor maatschappelijke, sportieve en/of culturele activiteiten 2 keer per jaar subsidie aanvragen:
  voor een activiteit in de 1e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 oktober in het voorafgaande jaar,
  voor een activiteit in de 2e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 april van het betreffende jaar.
 • Activiteitensubsidie Podiumkunsten: Voor podiumkunstverenigingen en iedereen die lokaal (jong) talent een podium wil bieden is er de regeling Podiumkunsten. Aanvragen kunnen het heel jaar door ingediend worden. Dit moet wel uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit.
 • Stimuleringsregeling Vrijetijdseconomie/Toeristisch fonds: Organisaties en inwoners die plannen of ideeën hebben die bijdragen aan  de doelstelling om de toeristische aantrekkingskracht van Oosterhout te vergroten (waardoor meer bezoekers naar Oosterhout komen die langer blijven en meer besteden) kunnen een subsidie aanvragen in het kader van het Toeristisch fonds. Aanvragen kunnen twee keer per jaar ingediend worden: 
  voor een activiteit in de 1e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 oktober in het voorafgaande jaar,
  voor een activiteit in de 2e helft van het jaar: aanvragen vóór 1 april van het betreffende jaar.
 • Activiteitensubsidie 'Lokaal Sociaal Beleid': Deze subsidie is voor activiteiten die de leefbaarheid bevorderen in de buurt, de wijk of het dorp. Iedereen moet aan de activiteiten mee kunnen doen of er profijt van hebben. Burgers en organisaties kunnen deze subsidie het hele jaar door aanvragen. Dit moet ten minste 13 weken voor aanvang van de activiteit.
 • Activiteitensubsidie dementievriendelijke samenleving: Deze subsidie is voor activiteiten die bijdragen aan de stimulering van een inclusieve samenleving voor mensen met dementie en/of hun mantelzorger(s). Burgers en organisaties kunnen deze subsidie het hele jaar door aanvragen. Dit moet ten minste 13 weken voor aanvang van de activiteit. Download het aanvraagformulier.  

Zapbudgetten

Zapbudgetten kunnen alleen door burgers worden aangevraagd en zijn bedoeld voor kleinschalige activiteiten in de buurt.

 • Buurtzapbudget: Het  Buurtzapbudget is een subsidie voor activiteiten die de betrokkenheid in de buurt vergroten. Dit budget kan het hele jaar door worden aangevraagd.
 • JONG zapbuget: Een JONG zapbudget is een subsidie voor activiteiten waar jongeren elkaar kunnen leren kennen en helpen. Jongeren kunnen deze subsidie uiterlijk 4 weken vóór de activiteit aanvragen.
  Ga naar JONG voor meer informatie en om het Zapbudget voor jongeren aan te vragen.
 • Buitenspeeldag zapbudget: Het Buitenspeeldag zapbudget kunt u aanvragen voor het organiseren van de Buitenspeeldag. Deze subsidie moet uiterlijk 6 weken voor deze activiteitendag door de gemeente zijn ontvangen.
  Ga naar Buitenspeeldag voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen. 

Aanvragen subsidie

kan via het digitale formulier 'Subsidie aanvragen'.

Het is in een aantal gevallen verplicht om een activiteitenplan toe te voegen. U kunt hierbij gebruik maken van de volgende formats:

Format Activiteitenplan Programmering van de Stad
Format activiteitenplan Algemeen    

Subsidiemonitor

In de Subsidiemonitor staat wie welke subsidie heeft aangevraagd en ontvangen van de gemeente Oosterhout. 

Subsidiemonitor 2013 (pdf, 355 kB)
Subsidiemonitor 2014 (pdf, 356 kB)
Subsidiemonitor 2015 (pdf, 357 kB)
Subsidiemonitor 2016 (pdf, 364 kB)
Subsidiemonitor 2017 (pdf, 284 kB)
Subsidiemonitor 2018 (pdf, 300 kB)

  

Beleidsregels

Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2014 (pdf, 450 kB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2015 (pdf, 439 kB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2016 (pdf, 450 kB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2017 (pdf, 1,25 MB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018 (pdf,  466 kB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2019 (pdf, 466 kB)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2020 (pdf, 466 kB)

Contact

Zie Contactpagina.