RSS feed

RSS is een technisch hulpmiddel waarmee u het nieuws van een website in een keer kunt zien

Abonneren op een feed:

De weergave van de RSS feeds afhankelijk is van de browser die gebruikt wordt. Dit betekent dat niet iedere browser de optie heeft om je direct op de feed te abonneren. 

Bij de volgende moderne browsers is de weergave als volgt:

  • Chrome: toont XML 
  • Firefox: toont af en toe pagina om je te abonneren, soms echter de XML
  • Edge: toont XML

Aan deze feeds wordt op dit moment gewerkt. De verwachting is dat ze eind november 2021 weer werken.

Via onderstaande links (klik op het feed-icoontje) kunt u zich abonneren op de nieuwsfeeds van de gemeente. 

Nieuws algemeen

Werk aan de weg

Besluitenlijst