Speerpunt

In 2030 staat de gemeente Oosterhout stevig op de kaart. Dat is onze toekomstvisie. En natuurlijk zijn we al druk bezig om de eerste stappen in die richting te zetten.

Kansengelijkheid is daarbij een van onze speerpunten. 

Kansengelijkheid

De gemeente Oosterhout wil dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Iedereen moet evenveel kans krijgen op ontwikkeling van talenten. Onafhankelijk van bijvoorbeeld maatschappelijke status, opleidingsniveau, inkomen, religie, culturele achtergrond, leeftijd, gezondheid, gender en geaardheid.

De gemeente Oosterhout wil met aandacht voor kansengelijkheid zorgen voor een rechtvaardige samenleving voor iedereen. Alle mensen verschillen van elkaar. Deze verschillen be├»nvloeden ieders positie in de samenleving en de kansen die men in het leven krijgt. Ze sturen ons gedrag en hoe wij denken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust. Daarom houden we in ons beleid actief rekening met kansengelijkheid. 

Zo betekenen we samen meer voor elkaar in Oosterhout. 

De andere speerpunten

De andere twee speerpunten zijn:

Duurzaamheid

Bouwen aan onze toekomst