Speerpunt

In 2030 staat de gemeente Oosterhout stevig op de kaart. Dat is onze toekomstvisie. En natuurlijk zijn we al druk bezig om de eerste stappen in die richting te zetten. Duurzaamheid is een van de speerpunten.

Klimaatopgave

Een schoon en gezond klimaat en milieu, dat vraagt iets van ons allemaal. Voor nu en de generaties na ons. Het klimaat verandert door opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Het gas raakt op en andere fossiele energiebronnen zijn vervuilend. Daarom moeten we nú in actie komen. In Oosterhout hebben we onszelf een belangrijk doel gesteld. Om de landelijke ambities om in 2050 energieneutraal te zijn te halen, willen we in Oosterhout al in 2030 49% minder energie verbruiken.

Samen aan de slag voor onze duurzame toekomst

Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid. We verduurzamen onze eigen gebouwen. En samen met inwoners en ondernemers komen we in actie door te starten met de energietransitie en het voorkomen van droogte en hittestress. Minder energie gebruiken en meer energie opwekken met wind en zon. Meer verkoeling door groen in de wijken, in tuinen en op daken. Water in de bodem laten zakken als bron voor ons drinkwater.

We gaan samen plannen maken en de rollen verdelen. De gemeente schept kaders, ondersteunt en verbindt. Elk initiatief is waardevol, van klein tot groot. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst van Oosterhout, met leefbare wijken en dorpen en nieuwe energie.

Voorbeelden van programma’s die bijdragen aan de duurzame toekomst van Oosterhout en haar kerkdorpen zijn:

  • Regionale Energiestrategie
  • Warmtetransitie
  • Energiepark A59
  • Zonnepark Dorst
  • Zelf energie besparen en opwekken
  • Klimaatvriendelijk groen
  • Circulariteit
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzame werelddoelen

Meer over Duurzaamheid

 

De andere speerpunten

De andere twee speerpunten zijn:

Kansengelijkheid

Bouwen aan onze toekomst