Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Beschrijving

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.

Zo vraagt u meer informatie over gladheidsbestrijding of dient u hierover een klacht in:

  • U neemt contact op met de gemeente.

https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/melding-over-openbare-ruimte-indienenMeer informatie over de gladheidsbestrijding, zoals tips en strooiroutes vindt u op de pagina Gladheidsbestrijding.

Voor klachten en vragen over gladheidbestrijding kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare Ruimte.