Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Beschrijving

Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels, een omgewaaide boom of afgebroken tak? Is er stormschade? Een stoplicht kapot?

Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? 

Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, 24 uur per dag gratis en snel digitaal melden via de MijngemeenteApp of het formulier Melding Openbare ruimte op deze pagina.

Op de overzichtskaart ziet u alle meldingen in Oosterhout.

Wat gebeurt er met uw melding?

Meldingen die u bij de gemeente doet over de openbare ruimte worden binnen tien werkdagen afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op via het door uw opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. 

Waarvoor is het meldpunt openbare ruimte niet bedoeld?

•Meldingen over afval en containers kunt u niet in dit meldingsformulier kwijt. Belt u hiervoor (0800) 333 66 99, of ga naar de pagina afval
•Een meningsverschil met of overlast van de buren
overlast door jongeren
•overlast door verslaafden

De gemeente is in het kader van ''duurzaam veilig verkeer" ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen e.d. Onderhoud vindt plaats via een planning.

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • eventuele foto’s of tekeningen

U kunt ook contact opnemen met de gemeente via het meldpunt, telefonisch bereikbaar via 14 0162.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.