Alle banden verzamelen!

Veel bedrijven in Oosterhout hebben met oude rubberhoudende banden eenzelfde type afvalstroom. Op dit moment voeren verschillende afvalverwerkers en - transporteurs ze af en recyclen ze. Gebeurt dit wel op de beste manier?

Omdat logistiek en verwerking vaak versnipperd is geregeld en bedrijven en gemeente weinig tot geen inzicht hebben in de huidige verwerkingswijze en milieuvriendelijker/circulaire alternatieven, gaat gemeente Oosterhout samen met bedrijven en Avans Hogeschool onderzoeken of en hoe we meer waarde uit deze afvalstroom kunnen halen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Milieuvriendelijker lokale collectieve inzameling en/of verwerking
  • Mogelijkheden voor betere scheiding aan de bron
  • Duurzamer toepassing of hergebruik in nieuwe producten (hogere treden op de R-ladder van circulariteit)
  • Milieuvriendelijker/hoogwaardiger verwerkingstechnieken (zoals herprofilering en pyrolyse).

Heeft uw bedrijf een afvalstroom met oude rubberhoudende banden? Bijvoorbeeld autobanden, fietsbanden, truckbanden, heftruckbanden, tractorbanden en wellicht lopende/transport banden? Doe dan mee met het nieuwe Oosterhoutse project Circulariteit in banden.

Uitnodiging voor deelname

Gemeente en Avans Hogeschool nodigen bedrijven uit om met elkaar aan de slag te gaan. Komend jaar onderzoeken deelnemers en partijen samen ieders huidige en gewenste situatie, knelpunten en mogelijke oplossingen. 

Het project loopt tot zomer 2022 en ontvangt een bijdrage van het O&O-fonds van de samenwerkende gemeenten van Regio West-Brabant. Gemeente en regio willen leren van de mogelijke aanpak en deze toepasbaar maken voor andere regio’s.

Contact en meer informatie  

Gemeente Oosterhout: via duurzaam@oosterhout.nl

Expertisecentrum Sustainable Business: Mitchell Droog, via mtp.droog@avans.nl

Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE): Alexander Compeer, ae.compeer@avans.nl