Als gemeente willen we steeds meer doen met circulariteit. Een circulaire economie draagt bij aan het hergebruik van materialen, producten en diensten in plaats van de vernietiging daarvan. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en is bezig met het opstellen van een Actieplan MVI. Dit MVI Actieplan geeft richting over biobased en circulair inkopen. Biobased producten zijn producten die zoveel mogelijk gemaakt zijn met hernieuwbare grondstoffen in plaats van niet hernieuwbare chemicaliën, materialen en energie. Dit zorgt ervoor dat grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden: circulair.

RIVO

De Gemeente Oosterhout is ambitieus als het gaat om energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Initiatieven die de bijbehorende doelstellingen helpen realiseren, worden dan ook van harte gestimuleerd en ondersteund. In samenwerking met het Oosterhouts bedrijfsleven is vorig jaar gestart met een aantal specifieke projecten, gericht op circulariteit en duurzaamheid.

Een van deze projecten richt zich op het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van reststromen. Onder de naam RIVO (Residu In, Value Out) focust deze projectgroep zich op het bedrijfsmatig makelen van residu en value. Wat voor het ene bedrijf een reststroom is, kan voor het andere bedrijf een gewilde grondstof zijn. Het plan is om vraag en aanbod van reststromen middels een online platform inzichtelijk te maken. Dat gebeurt op basis van een aantal criteria. Denk daarbij aan: aangeboden/gevraagde hoeveelheid, kwaliteit, samenstelling, beschikbaarheid, etc. Na de lancering van dit instrument worden er RIVO-makelaars ingezet om de Oosterhoutse bedrijven bij dit project te betrekken én betrokken te houden. 

De Gemeente streeft met RIVO naar een werkend instrument om circulariteit voor bedrijven binnen de Oosterhoutse gemeentegrenzen mogelijk te maken. Met als resultaat: geen afval. Als het werkt, wil de projectgroep ook bedrijven buiten Oosterhout betrekken bij dit initiatief. Ook dat is circulariteit. 

Geïnteresseerd om mee te doen? Dit zijn de leden van de RIVO-projectgroep:

Bram van AstTB Online Solutionsbram@tb-online.nl
Bianca van PoppelPops Advies & Ondersteuninginfo@popsadvies.nl
Thijs RodenburgRodenburg Biopolymersthijs@rodenburg.com
John MartensMartens Groepdirectie-maho@martensgroep.eu
Frank SwolfsFrank Swolfsinfo@frankswolfs.com
Jan van DongenSmurfit Kappa Vandrajan.van.dongen@smurfitkappa.nl
Mitchell DroogAvansmtp.droog@avans.nl
Alexander CompeerAvansae.compeer@avans.nl
Piet AckermansGemeente Oosterhoutp.ackermans@oosterhout.nl

 

Duurzame gemeentelijke gebouwen en projecten

Het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2

In december 2020 is winkelcentrum Arendshof 2 door de gemeente gekocht en dit wordt de komende jaren omgebouwd tot gemeentehuis. Het gemeentehuis van Oosterhout komt hierdoor in het centrum van de stad en voorkomt winkelleegstand. Dat is belangrijk om een levendig en compact centrum te behouden. Ook moet het nieuwe gemeentehuis een beeldbepalend en duurzaam gebouw worden. Als gemeente hebben we een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid en efficiënt gebruik van ruimten en middelen. Het gebouw heeft daarnaast een sterke relatie met de omgeving.  Het moet gezond, luchtzuiverend (binnenklimaat), klimaatbestendig, energieneutraal en CO2 -neutraal zijn. In de gehele levenscyclus van het gebouw dient de materialenkringloop zo veel mogelijk gesloten te worden door toepassing van natuurvriendelijke/biobased/circulaire/ cradle2cradle (C2C), niet vervuilende en recyclebare of gerecyclede materialen.  Naast behoud van de bestaande parkeergarage, kunnen we het casco van het bestaande gebouw hergebruiken voor het nieuwe gemeentehuis. De rest van het bestaande gebouw slopen we circulair om zodoende te hergebruiken in het nieuwe gemeentehuis of geven we een geheel andere functie.

Door voor de ambitie WELL-Gold te gaan, leggen we de lat qua duurzaamheid en gezondheid voor het nieuwe gemeentehuis, hoog. Het gebouw moet een voorbeeld en inspiratie zijn voor Oosterhout.

Duurzame modulaire units voor basisschool de Marcoen

Voor de komende tien jaar is de prognose dat het aantal leerlingen op de basisschool de Marcoen te Dorst zal verdubbelen. Dit betekent dat het schoolgebouw te klein wordt en zal moeten groeien. Op korte termijn is er al behoefte aan vier extra klaslokalen en een leerplein. Daarom is gekozen voor het neerzetten van een duurzame, modulaire en flexibele bouwvorm. Hierdoor is uitbreiding van de klaslokalen eenvoudig en de realisatie van de klaslokalen is makkelijk verplaatsbaar. Door het in Oosterhout gevestigde bedrijf: The Box System worden tijdelijke duurzame klaslokalen neergezet. Deze onderwijshuisvesting The Box bestaan uit een metalen frame, betonnen vloer en dak, die volledig wordt aangekleed met wanden, deuren, ramen, verwarming, koeling etc. The System zorgt ervoor de verschillende boxen makkelijk aan elkaar gekoppeld worden. De realisatie van de onderwijshuisvesting zal binnenkort plaatsvinden.  

Zonnepanelen op het dak van de Brandweerkazerne

Sinds voorjaar 2021 liggen op het dak van de Brandweerkazerne in Oosterhout zonnepanelen. De gemeente heeft het dak beschikbaar gesteld. Door Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) is ervoor gezorgd dat er 380 zonnepanelen op het dak zijn gelegd. Iedere bewoner kon zich inschrijven om te investeren in de zonnepanelen. En zoals ONE heeft aangegeven: ''Het zonnepanelenproject ging letterlijk en figuurlijk als de brandweer en was in no time volgeboekt''.

Door de SDE+ subsidie van de overheid kon het project gerealiseerd worden. Dit zorgt ervoor dat gedurende 15 jaar een gegarandeerde subsidie wordt gegeven over de opgewekte hoeveelheid stroom. Aan inwoners zijn 480 obligaties uitgegeven tegen een inleg van €250 per stuk. De obligatiehouders ontvangen elk jaar 3% rente over het uitstaande saldo. Uit de te ontvangen subsidie wordt jaarlijks een deel van de obligaties afgelost. De verkoop van de opgewekte stroom is voldoende om de jaarlijkse exploitatiekosten te dekken.

Lievenshove

Lievenshove is een schitterend voorbeeld van duurzame inzet van tijdelijk beschikbaar vastgoed, door een sociaal maatschappelijke invulling. Woningtekort, spoedzoekers, statushouders, starters op de woningmarkt die zoeken naar zelfstandigheid worden in een woondiversiteit ondergebracht in twee woongroepen (groepsaccommodaties) op Lievenshove. Dit is voor een looptijd van ongeveer twee jaar. In de tussentijd wordt gewerkt aan een permanente invulling van het terrein, met herontwikkeling voor woningbouw en enkele zorgfuncties. De woongroepen werden voorheen gebruik door een jeugdzorginstelling (Juzt). Het team vastgoed heeft de woongroepen, nadat ze bijna twee jaar leeg hebben gestaan, weer geschikt gemaakt voor bewoning. Door installatietechnisch en bouwkundig de noodzakelijke werkzaamheden en aanpassingen te verrichten. Leegstandsbeheerder Villex, zorgt samen met de collega’s van het sociaal domein en Thuisvester voor de invulling.