Als gemeente willen we steeds meer doen met circulariteit. Een circulaire economie draagt bij aan het hergebruik van materialen, producten en diensten in plaats van de vernietiging daarvan. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en is bezig met het opstellen van een Actieplan MVI. Dit MVI Actieplan geeft richting over biobased en circulair inkopen. Biobased producten zijn producten die zoveel mogelijk gemaakt zijn met hernieuwbare grondstoffen in plaats van niet hernieuwbare chemicaliƫn, materialen en energie. Dit zorgt ervoor dat grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden: circulair.