Inrichtingsvisie Hoogstraat

Het college heeft besloten een inrichtingsvisie voor de Hoogstraat te opstellen. Het gaat hierbij om het gedeelte globaal gelegen tussen de rotonde Antoniusstraat en de aansluiting op de N629.

Het doel van de inrichtingsvisie

Het doel van de visie is om regie houden op diverse ontwikkelingen binnen het gebied en om een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte te geven. Er moet bijvoorbeeld meer ruimte voor langzaam verkeer komen. Voorwaarde is dat de bijzondere uitstraling en kwaliteit van het gebied behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Dit geldt zowel in maatschappelijk opzicht (behoud van historisch en cultureel erfgoed) als in toeristisch en recreatieve zin.

 

Parkeren Catharinadal en dierenweides

Het parkeren voor het klooster Catharinadal wordt meegenomen in de visie. In de huidige situatie wordt er geparkeerd tussen de bomen langs de Kloosterdreef. Dit is om verschillende redenen niet wenselijk. Het Catharinadal zal een parkeerterrein op eigen terrein gaan realiseren. Voor de ontsluiting hiervan worden een aantal varianten bekeken. 

Aan de Hoogstraat bevinden zich drie verschillende dierenweides, deze worden tevens betrokken bij de ontwikkeling.

Planning en proces

In september 2020 zijn de wensen en idee├źn van de belanghebbenden ten aanzien van de visie besproken met de wethouder. Deze input wordt waar mogelijk meegenomen in de visie. Een extern bureau gaat in opdracht van de gemeente in het eerste kwartaal van 2021 aan de slag met opstellen van een concept visie.

Als het concept gereed is, vinden er opnieuw gesprekken plaats met de belanghebbenden. Er zal in die periode ook een inspraakprocedure worden gevolgd. De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve inrichtingsvisie die in Q2 van 2021 wordt opgeleverd. De visie wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na vaststelling van de visie volgt het uitwerking van het bestek, de aanbesteding en de uiteindelijke realisatie van het project.

Aanleg voetpad

Naar aanleiding van de vraag van verschillende belanghebbenden om een voetpad aan de Hoogstraat wordt er in het eerste kwartaal van 2021 een tijdelijk halfverhard voetpad aangelegd tussen de Sint Paulusabdij en de Zuivelboerderij.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen (projectmanager) per mail via: h.van.houwelingen-vervloedt@oosterhout.nl  of via telefoonnummer 14 0162.