Herinrichting Hoogstraat

De gemeente gaat de Hoogstraat – de verbindende weg tussen Oosterhout en Oosteind – herinrichten. Belangrijke doelen van de herinrichting zijn het geven van meer ruimte aan fietsers en voetgangers, het verminderen van (verkeers)overlast voor omwonenden en het groener maken van het gebied zodat het ook beter aansluit bij de Heilige Driehoek.

Inrichtingsvisie

Eind 2020 is de gemeente om tafel gegaan met omwonenden om hun wensen en ideeën op te halen. De input is verwerkt in een concept inrichtingsvisie en deze is in 2021 opnieuw aan alle betrokken partijen voorgelegd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de definitieve visie welke op 22 februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. De inrichtingsvisie dient uiteindelijk als opmaat naar een uitvoeringsplan / civiel bestek voor de herinrichting Hoogstraat. De visie is hieronder te raadplegen:

1a  Presentatieboek (pdf 57.433 kb)
1b  Materiaallijst (pdf 55 kb)
1c  Plantoelichting (pdf 50 kb)

De inrichtingsvisie Hoogstraat sluit aan op het project Herinrichting Heistraat-Hoogstraat. Dat project omvat het deel ten oosten van de A27 tot aan de Provincialeweg in Oosteind.

Definitieve herinrichting

Na vaststelling van de inrichtingsvisie zijn er in het gebied meerdere onderzoeken uitgevoerd.  Daarnaast is er gestart met de verdere uitwerking van de inrichtingsvisie. Op 6 april 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan alle belanghebbenden.
Via de link kunt u de presentatie en bijlages bekijken

Presentatie (pdf 2.168 kb) 
- Blad 1 (pdf 1.250 kb)
- Blad 2 (pdf 1.451 kb)
- Blad 3 (pdf 736 kb)
- Blad 4 (pdf 1.453 kb)
- Blad 5 (pdf 867 kb)

Planning

1e kwartaal  2022                        Gemeenteraad stelt inrichtingsvisie vast
2022                                            Uitvoeren diverse onderzoeken 
2022/2023                                   Verdere uitwerking plan (definitief ontwerp)
2e kwartaal 2023                         Aanvraag verlegging kabels en leidingen (60 weken)     
4 kwartaal 2023                           Aanbesteding  
4e kwartaal 2023                         Nadere besluitvorming gemeenteraad
1e kwartaal-3e kwartaal 2024     Voorbereidingen voor bomen, kabels en leidingen etc.
3e kwartaal 2024                         Uitvoering                               
2e kwartaal-3e kwartaal 2025     Gereed

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Crezee. Bereikbaar via j.crezee@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.