Herinrichting Hoogstraat

De gemeente gaat de Hoogstraat – de verbindende weg tussen Oosterhout en Oosteind – herinrichten. Belangrijke doelen van de herinrichting zijn het geven van meer ruimte aan fietsers en voetgangers, het verminderen van (verkeers)overlast voor omwonenden en het groener maken van het gebied zodat het ook beter aansluit bij de Heilige Driehoek.

Inrichtingsvisie

Eind 2020 is de gemeente om tafel gegaan met omwonenden om hun wensen en ideeën op te halen. De input is verwerkt in een concept inrichtingsvisie en deze is in 2021 opnieuw aan alle betrokken partijen voorgelegd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de definitieve visie welke op 22 februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. De inrichtingsvisie dient uiteindelijk als opmaat naar een uitvoeringsplan / civiel bestek voor de herinrichting Hoogstraat. De stukken zijn hieronder te raadplegen:

1a - Presentatieboek (pdf 57.433 kb)

1b - Materiaallijst (pdf 55 kb)

1c - Plantoelichting (pdf 50 kb)

De inrichtingsvisie Hoogstraat sluit aan op het project Herinrichting Heistraat-Hoogstraat. Dat project omvat het deel ten oosten van de A27 tot aan de Provincialeweg in Oosteind.

 

Planning

Inrichtingsvisie

Eind 2020                     Wensen en ideeën ophalen

Heel 2021                    Opstellen concept inrichtingsvisie
                                     Voorleggen conceptvisie aan belanghebbenden
                                     Terinzagelegging inrichtingsvisie
                                     Definitieve inrichtingsvisie

Februari 2022               Vaststelling inrichtingsvisie door gemeenteraad

Vervolg*

2022                            Uitvoeren diverse onderzoeken
                                    Verdere uitwerking plan (definitief ontwerp)

2023                            Aanbesteding en verleggen kabels en leidingen

2024                            Uitvoering

*De verwachting is dat het project in 2024 wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: het benodigde budget wat beschikbaar moet worden gesteld door de raad, de aanpak van de N629 aan de oostkant van het viaduct als ook het verleggen van de aanwezige busroute.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Crezee. Bereikbaar via j.crezee@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.