Inrichtingsvisie Hoogstraat

Het college heeft besloten een inrichtingsvisie voor de Hoogstraat op te stellen. Het gaat hierbij om westelijke gedeelte van de Hoogstraat gelegen tussen de rotonde Sint Antoniusstraat en het viaduct A27 (zie afbeelding). Het gebied kenmerkt zich met name door de ligging binnen de Heilige Driehoek.

Het project Inrichtingsvisie Hoogstraat sluit aan op het project Herinrichting Heistraat-Hoogstraat. Dat project omvat het deel ten oosten van de A27 tot aan de Provincialeweg in Oosteind.

Het deel van de Hoogstraat vanaf het viaduct A27 tot het fietstunneltje (aangegeven met een stippellijn) wordt onderzocht hoe dit binnen het project Inrichtingsvisie Hoogstraat wordt betrokken, zodat de projecten goed op elkaar aansluiten.

Het doel van de inrichtingsvisie

Het doel van de visie is het uitwerken van een nieuwe inrichting van de Hoogstraat die het gebied en de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven. Er wordt ingezet op meer ruimte voor het langzame verkeer. De bijzondere uitstraling en kwaliteit van het gebied worden gewaarborgd en waar mogelijk versterkt. Dit vanuit zowel maatschappelijk oogpunt (behoud van historisch en cultureel erfgoed) als in toeristisch en recreatieve zin.

Parkeren Catharinadal

Het te realiseren parkeerterrein bij het klooster Catharinadal staat los van de inrichting van de Hoogstraat. Wel wordt er rekening gehouden dat de mogelijke ontsluitingen van het parkeerterrein niet door de visie onmogelijk worden gemaakt.

Dierenweides

De drie verschillende dierenweides in het gebied worden betrokken bij de ontwikkeling. Er wordt bekeken of en op welke manier deze kunnen worden ingepast.

Planning en proces

In september 2020 zijn de wensen en idee├źn van de belanghebbenden ten aanzien van de visie besproken met de wethouder. Deze input wordt waar mogelijk meegenomen in de visie. Een extern bureau gaat in opdracht van de gemeente in de eerste helft van 2021 aan de slag met opstellen van een concept visie.

Als het concept gereed is, vinden er opnieuw gesprekken plaats met de belanghebbenden. Hierna zal een inspraakprocedure worden gevolgd. De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve inrichtingsvisie die in het derde kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Aanleg voetpad

Naar aanleiding van de vraag van verschillende belanghebbenden om een voetpad aan de Hoogstraat wordt er is het eerste kwartaal van 2021 een tijdelijk halfverhard voetpad aangelegd tussen de Sint Paulusabdij en de Zuivelboerderij.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Jacco Crezee (projectmedewerker) per mail via J.Crezee@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.