Inrichtingsvisie Hoogstraat

De gemeente werkt aan een inrichtingsvisie voor het westelijke deel van de Hoogstraat gelegen tussen de rotonde Sint Antoniusstraat en het viaduct A27. Deze visie is de basis voor de herinrichting van de Hoogstraat die in de toekomst plaats gaat vinden.

Belangrijke doelen van de herinrichting zijn het geven van meer ruimte aan fietsers en voetgangers, het verminderen van (verkeers)overlast voor omwonenden en het groener maken van het gebied zodat het ook beter aansluit bij de Heilige Driehoek.

De inrichtingsvisie Hoogstraat sluit aan op het project Herinrichting Heistraat-Hoogstraat. Dat project omvat het deel ten oosten van de A27 tot aan de Provincialeweg in Oosteind.

Voorgeschiedenis

In september 2020 heeft de gemeente de wensen en idee├źn met betrekking tot de herinrichting bij direct belanghebbenden zoals aanwonenden, de kloosters en stichting Heilige Driehoek opgehaald. Een extern landschapsbureau heeft in opdracht van de gemeente aan de hand van deze input vervolgens in de eerste helft van 2021 een concept visie opgesteld. Deze concept visie is vervolgens weer opnieuw besproken met de direct belanghebbenden. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de visie.

Inspraak

Op 14 september 2021 heeft het college ingestemd met de laatste versie van de concept visie.
Deze stukken kun u hieronder terug vinden:

1a - Presentatieboek (pdf 57.433 kb)

1b - Materiaallijst (pdf 55 kb)

1c - Plantoelichting (pdf 50 kb)

De concept inrichtingsvisie van de Hoogstraat ligt van 22 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 ter inzage voor inspraak. Tijdens deze periode kan iedereen zijn of haar mening met betrekking tot de visie bij de gemeente kenbaar maken. U kunt de stukken inzien via de heer J. Crezee, bereikbaar via het telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie klik op de link bewonersbrief (pdf 60 kb)

Planning en Proces

 

Vervolg

Nadat de inspraaktermijn is gesloten, beoordeelt de gemeente alle binnengekomen reacties. Dit kan nog leiden tot een aantal aanpassingen van de visie. De definitieve versie van de visie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt ook aan de gemeenteraad gevraagd om budget beschikbaar te stellen voor de herinrichting.

De inrichtingsvisie dient uiteindelijk als basis voor een uitvoeringsplan voor de herinrichting Hoogstraat. Nadat de visie door de gemeenteraad is vastgesteld en het benodigde budget beschikbaar is gesteld, wordt het plan verder uitgewerkt zodat de werkzaamheden uiteindelijk aanbesteed kunnen worden. De exacte uitvoering wordt dan ook bekend gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de heer Jacco Crezee (projectmedewerker) per mail via J.Crezee@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.