De Contreie

De Contreie: een wijk met ambitie

De Contreie is de nieuwste uitbreidingswijk van Oosterhout. In totaal worden circa 850 woningen gerealiseerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels gebouwd of in aanbouw. Een aantal woningen moet nog worden gerealiseerd. De Contreie is een wijk waarin voor iedereen een plek is, variërend van sociale huurwoning tot luxe vrijstaande villa.

De Contreie ligt in het westen van de gemeente op 10 minuten fietsen van het centrum en 12 kilometer ten oosten van Breda. De wijk heeft veel groen en water en er zijn verschillende recreatie- en speelmogelijkheden. Voorbeeld zijn de Hoogte (pdf 571 kb), de Kreek (pdf 553 kb), de Weide en de Ecologische Verbindingszone. Door de wijk loopt een kids-beweegroute die veel speelplekken met elkaar verbindt.

Particuliere kavels om zelf een woning te bouwen

Alle vrije kavels en woonwerkkavels zijn inmiddels verkocht dan wel onder optie. Via de kavelkiezer kunt u meer informatie vinden over o.a. de bouwmogelijkheden op de kavels. Mochten er alsnog kavels beschikbaar komen dan is dat ook daar terug te zien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kavelcoach, Gert-Jan Bartels. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0162 - 48 94 34 en via het emailadres g.bartels@oosterhout.nl.

Koopwoningen en huurwoningen (projectmatige bouw)

De gemeente heeft contracten afgesloten met verschillende ontwikkelaars voor de bouw van koop- en huurwoningen in de Contreie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de websites van deze partijen:

- www.wonenindecontreie.nl (Van Arnhem Bouwgroep)
- www.roosdomtijhuis.nl (aanbod/project/de-contreie-te-oosterhout) -
- www.nieuwbouw-decontreie.nl (BPD)
- www.thuisvester.nl (over-thuisvester/nieuwbouw/nieuwbouwprojecten)

Vrachelsplein

(Concept) Ontwerp appartementencomplex Vrachelsplein en inrichting buitenruimte

Thuisvester en de gemeente Oosterhout houden op dinsdag 21 september 2021 een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het Vrachelsplein in de Contreie.

U kunt zich helaas niet meer aanmelden omdat de tijdsloten vol zijn. Maar heeft u een leuk idee voor de inrichting van het plein voor het appartementencomplex, dan bent u van harte welkom om uw wensen en ideeën per e-mail naar ons toe te sturen via m.van.der.velden@oosterhout.nl. Graag met de naam “Vrachelsplein” in de onderwerpregel.

Om u een beeld te geven hoe het (concept) Ontwerp appartementencomplex Vrachelsplein (pdf 4.653 kb) eruit ziet, klik op de link.

Welstand in de Contreie

In de Contreie zijn, in tegenstelling tot een groot deel van Oosterhout, welstandsregels van kracht. Hiervoor heeft de raad een beeldregieplan (pdf 15.659 kb)vastgesteld . Bouwaanvragen worden in dat kader voorgelegd aan het kwaliteitsteam. Dit team, bestaande uit stedenbouwkundigen en architecten, toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het beeldregieplan. Het kwaliteitsteam komt maandelijks bij elkaar om nieuwbouwplannen te bespreken Klik op de link voor de kwaliteitskalender 2020 (pdf 166 kb) kwaliteitskalender 2021 (pdf 99 kb).

Bewonersgroep De Contreie

In de Contreie is een bewonersgroep actief. Zij zetten zich in om bewoners dichter bij elkaar te brengen en hun gevoel van veiligheid te waarborgen. Dit doen zij middels verschillende werkgroepen, die actief samenwerken met de wijkagent, wijkboa en de gemeentelijke organisatie. Klik op de link voor meer informatie over bewonersgroep De Contreie.

Ecologische verbindingszone

Onderdeel van de Contreie is de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ) en een compensatiebos ten zuidwesten van de wijk. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het zuidelijk deel van de verbindingszone, die gepland staat vanaf 2023/2024.
Meer informatie vindt u in het Persbericht (pdf 357 kb).

Meldingen Openbare Ruimte

Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van zwerfvuil? Heeft u een verstopte riolering? Ziet u losse tegels of een omgewaaide boom? Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt?  Geef het door aan het Meldpunt Openbare Ruimte, 24 uur per dag gratis digitaal melden. Meer informatie over hoe u kunt melden vindt u hier, klik op de link Meldpunt.  

Contact

Heeft u algemene vragen over de Contreie, dan kunt u contact opnemen met de projectmedewerker mevrouw Van der Velden, telefoonnummer 14 0162 of via emailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl.

Voor zaken met betrekking tot de leefbaarheid in uw wijk kunt u contact opnemen met de wijkmakelaar k.marijnissen@oosterhout.nl.