Santrijngebied

Santrijnpark

Het Santrijnpark (pdf, 7 mb)  maakt onderdeel uit van het openbaar gebied binnen het project Santrijn. De afgelopen twee jaar is in samenspraak met toekomstige gebruikers en de klankbordgroep Santrijnpark een programma van eisen opgesteld en het ontwerp uitgewerkt. 
Het park is inmiddels klaar en officieel geopend. 

Facebookpagina Santrijngebied 

Wist u dat er een besloten facebookpagina is voor de omwonenden van het Santrijnpark?
Op facebook hebben wij een besloten groep aangemaakt https://www.facebook.com/groups/santrijn/, alwaar wij met u willen communiceren over het Santrijngebied.
U kunt zich aanmelden via de link waarna wij u toestemming geven om lid te worden van de groep.  

Woningbouw (appartementen Heeren van Santrijn)

In het Santrijngebied worden appartementen gebouwd. 
Voor meer informatie over appartementen Heeren van Santrijn klik op de link.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Jennifer de Wijk, bereikbaar via het e-mailadres j.de.wijk@oosterhout.nl, telefoonnummer 0162 - 489005 of met projectmedewerker Monique van der Velden, bereikbaar via het e-mailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl, telefoonnummer 0162 - 489067.

Aanvullende informatie

- Bewonersbrief 25-11-2020, Start werkzaamheden Santrijnhof en Commanderij (pdf 333 kb)
Bewonersbrief 2-10-2020, 120 groene parkeerplaatsen voor Santrijnhof en Commanderij (pdf 218 kb)
Bewonersbrief 17-12-2019 (pdf, 63 kb)
- Bewonersbrief 24-10-2019 (pdf, 177 kb), tekening 1 (pdf, 291 kb), tekening 2 (pdf, 1.803 kb)
- 7 augustus 2018 Inrichtingsplan boekje (pdf, 8 mb)
- 14 juni 2018 Poster Santrijnpark (pdf, 4 mb) 
- Het bestemmingsplan Santrijn, herziening 1, 18 september 2013.
- Het inrichtingsplan 15-12-2014 (pdf 29 mb), de kaart (pdf, 339 kb) en de parkeerregimes (pdf, 107kb)
   openbaar gebied