Milieu en Afval

Energie

Zowel het gebruik van energie als de opwekking ervan, is aan regels gebonden. Als gebruiker moet u zich houden aan de regels uit het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer. Ook moet u energiebelasting betalen. Om het gebruik van schone energie te bevorderen zijn er veel Europese, provinciale en Rijkssubsidies.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Energie.

Duurzaam produceren

Om duurzaam ondernemen te stimuleren, verstrekken Europese, provinciale en Rijksoverheden een aantal subsidies. Subsidies voor onder meer samenwerkingsprojecten, innovaties en opwekking van duurzame energie. Afhankelijk van uw branche, kunt u te maken krijgen met specifieke regels en voorschriften over duurzaam produceren.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Duurzaam produceren. Meer informatie over regels, subsidies en belastingen vindt u op www.ondernemersplein.nl

Natuurbeheer

Europese, provinciale en Rijksoverheden hebben verschillende subsidies in het kader van natuurbeheer. Er zijn subsidies voor onder meer de ontwikkeling van landelijk gebied en voor voorlichtings- en educatieprojecten. Afhankelijk van uw branche, kunt u bij natuurbeheer te maken krijgen met specifieke regels.

Hieronder vindt u een overzicht van de regels, subsidies en belastingen met betrekking tot het onderwerp Natuurbeheer. Meer informatie over regels, subsidies en belastingen vindt u op www.ondernemersplein.nl

Afvalverwijdering voor organisaties en bedrijven

Volgens artikelen uit de wet Milieubeheer is een bedrijf zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van bedrijfsafvalstoffen.De gemeente heeft dus geen inzamelplicht voor bedrijfsafvalstoffen, maar heeft de volgende mogelijkheden voor de verwijdering van bedrijfsafval:

Restafval, GFT-afval en oud papier door middel van een container

De gemeente kan restafval en oud papier zowel wekelijks en tweewekelijks bij u inzamelen indien u de ruimte heeft voor een container.

Deze containers moeten worden opgesteld op eigen terrein en mogen niet in de openbare ruimte worden geplaatst.

Tarieven zijn:

 
AfvalsoortVolume per containerFrequentiePrijs per jaar excl. BTW
Restafval240 literWekelijks€ 331,44
Restafval240 literTweewekelijks€ 193,44
GFT-afval240 literWekelijksnvt
GFT-afval240 literTweewekelijks€ 142,80
Oud papier240 literWekelijks€ 130,08
Oud papier240 literTweewekelijks€ 65,04

Om een container aan te vragen kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente.

Er wordt een contract voor u opgesteld. Na ondertekening van het contract haalt de gemeente het afval wekelijks of tweewekelijks bij u op.

Restafval te storten in de ondergrondse containers

In het centrum van onze gemeente en bij winkelcentra is er vaak geen ruimte om containers te plaatsen op uw eigen terrein of binnen uw zaak. U kunt uw restafval dan door middel van vuilniszakken storten in een ondergrondse container. 

Het tarief bedraagt € 1,50 per storting. Om gebruik te maken van een ondergrondse container moet u een pasje hebben. Dit pasje vraagt u aan bij het meldpunt van de gemeente. Er wordt eerst een contract opgesteld en na ondertekening van dit contract kunt u 24 uur per dag uw restafval storten.

Het is niet de bedoeling dat u bij overname van een bedrijf de milieupas van de vorige eigenaar blijft gebruiken. Mocht u dit toch doen dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en stortkosten van het gebruik van de milieupas. 

Bedrijfsafval kan niet worden aangeboden op de milieustraat . 

Milieubeleidsplan

Milieubeleidsplan PDF, 1.9 MB

Voor meer informatie m.b.t. bedrijfsafval kunt u mailen naar: bedrijfsafval@oosterhout.nl