Monumenten

Archeologische resten, cultuurhistorische elementen en monumentale gebouwen vormen een belangrijke bron van kennis over het verleden. Veel van dit erfgoed is nog duidelijk aanwezig in Oosterhout en vormt een belangrijk bestanddeel van de cultuurhistorische identiteit van de gemeente. Bewoners voelen zich meer thuis in een stad met ‘eigen’ historische gebouwen, pleinen en straten waar de eeuwenoude geschiedenis zichtbaar en beleefbaar is, dan in een stad waar anonieme woonbuurten en winkelstraten het beeld bepalen. Ook bezoekers van buiten de gemeente hechten waarde aan een zichtbare historie.

Een deel van onze geschiedenis is zichtbaar in de meer dan 80 rijksmonumenten, bijna 200 gemeentelijke monumenten en 3 beschermde gezichten. Enkele hiervan staan hieronder beschreven. Belangrijke monumenten nauw verweven met de geschiedenis van Oosterhout zijn de slotjes langs de Ridderstraat: Brakestein, Limburg, Beveren en Borssele. Verder de Heuvel met veel voorname patriciërshuizen rondom het fraaie brinkplein, de Sint-Jansbasiliek aan de Markt, het klooster Sint-Catharinadal en de ruïne van het kasteel van Strijen, beter bekend als de Slotbosse toren.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De Slotjes
De Heuvel
De Sint-Jansbasiliek
Bierbrouwerij ‘De Gecroonde Bel’
Oude leerlooierijen
De ruïne van het kasteel van Strijen
Het klooster Sint-Catharinadal
De Sint-Paulusabdij

Hier kunt u alle Gemeentelijke Monumenten vinden (pdf, 16 kb).
Hier kunt u alle Rijksmonumenten vinden (pdf, 12,6 kb).
Indien u een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument in wilt dienen kan dat hier.

 

Energiemaatregelen voor monumenten

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn pagina's toegevoegd voor monumenteigenaren en -beheerders met tips om het energieverbruik te verlagen en te informeren over de invloed van binnenklimaatregelen op het erfgoed. 

 

Open Monumentendag

Ieder jaar organiseert de Stichting Open Monumentendag Oosterhout in het tweede weekend in september de plaatselijke Open Monumentendag. Tijdens deze dag(en) kan een bezoek worden gebracht aan enkele bijzondere monumentale plekken in de gemeente. Via de site http://www.openmonumentendagoosterhout.nl/content/home kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten.