De Zwaaikom

Het project Zwaaikom ligt midden in de stad Oosterhout en bestaat uit twee delen, namelijk het Eiland en de vaste wal (incl. De Laverie). In totaal worden er in dit project tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

 

Het Eiland

Op het Eiland is de bouwweg inmiddels aangelegd voor het bouwverkeer. Daarnaast is er een nieuwe ontsluiting gemaakt vanaf de Wilhelminalaan naar het Eiland. Ook zijn de nieuwe parkeerplaatsen van de Watersportvereniging in de zomer van 2021 aangelegd. Inmiddels is er gestart met de bouw van de eerste woningen. Wenst u meer informatie over een koopwoning of appartement op het Eiland, klik op de link Van de Watergroep.

De straatnamen zijn bekend, klik op de link (pdf 149 kb) om deze te bekijken.
Meer informatie over dit woningbouwproject kunt u vinden op  www.nieuwbouwdezwaaikom.nl.

Walstroom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een aantal gebieden en locaties uit te rusten met een walstroomvoorziening. Klik op de link voor het besluit

In week 18 zijn de laatste 2 walstroomkasten in bedrijf genomen. Deze walstroomkasten zijn momenteel beschikbaar voor de beroepsvaart. Dit betekent dat alle LIG-steigers nu voorzien zijn van een walstroomkast. De WACHT-steigers voor de sluizen dus niet. Bij deze steigers komt ook geen stroomaansluiting aangezien deze steigers alleen bedoeld zijn voor kortstondig wachten op het openen van de sluizen.

Voor klachten over de aangemeerde schepen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte door het contactformulier in te vullen of door gebruik te maken van de mobiele meldpunt app. https://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/buurtbeheer/meldpunt-openbare-ruimte

 

De vaste wal

Op de vaste wal worden Wilhelminakanaal Oost en de Konigingsdijk heringericht. 
Daarnaast wordt in dit gedeelte van het plan (de Laverie) ook nieuwe woningbouw gerealiseerd.

De Laverie

In het plandeel de Laverie op de vaste wal worden grondgebonden woningen (rij en 2^1 kap en herenhuizen) gebouwd.
Heeft u interesse in een woning in de Laverie? Meer informatie kunt u vinden op de website van Van de Watergroep te Oosterhout.

Koningsdijk, uitvoeringsfase

Na de zomervakantie gaat de Gemeente de Koningsdijk en Mauritsstraat opnieuw inrichten. Zo komt er in deze straten meer groen, eenrichtingsverkeer en een regenwaterriool. Zo’n regenwaterriool zal ook aangelegd worden in het zuidelijke deel van de Pottebakkerstraat (vanaf de kruising tot huisnummer 66). De rioolwerkzaamheden in de rest van de Pottebakkerstraat volgen later.
Ter voorbereiding op de rioolwerkzaamheden in deze straten past aannemer Van Vulpen (in opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer) vanaf 20 juni tot eind augustus het kabel- en leidingnet aan. Hiervoor sluiten zij de kruising Koningsdijk-Pottebakkerstraat en de Mauritsstraat af. Meer informatie, over de afsluiting en de werkzaamheden, kunt u lezen in de bewonersbrief van 24 augustus 2022.

Op verzoek van bewoners uit de Koningsdijk die in het bezit zijn van een uitrit zijn er aanpassingen gedaan in het ontwerp.
Klik op de link om de nieuwe ontwerptekeningen voor “verharding” (pdf 1.354 kb) en “groen” (pdf 295 kb) te bekijken.

Informatie:

Bijlage C Bodemonderzoek (pdf 5634 kb)
Bewonersbrief: Afsluiting en start herinrichting Koningsdijk, (pdf 302 kb) 24 augustus 2022, Nieuwe fasering 24-8-22 (pdf 227 kb)
Bewonersbrief: Start voorbereiding herinrichting Koningsdijk-Mauritsstraat  (pdf 63 kb), de wegafzetting (pdf 612), omleiding autoverkeer (pdf 877 kb) en omleiding fietsers (pdf 810 kb)
Definitief ontwerp (pdf 1723 mb) vastgesteld door het college op 5 april 2022.

De Brug

Momenteel wordt er volop gewerkt aan De Zwaaikom. Het project omvat twee delen, namelijk ‘Het Eiland’ en ‘De vaste wal’ (inclusief De Laverie). In totaal worden er in dit project zo’n 500 woningen gebouwd. Een belangrijk onderdeel van De Zwaaikom is de brug die het eiland Zwaaikom zal verbinden met het Wilhelminakanaal Oost. Om deze brug te verfraaien, is er gekozen voor een afwerking in cortenstaal met verlichting en tekst. Zo zal de brug een echte eyecatcher worden voor zowel De Zwaaikom als de stad. De voorlopige oplevering van de brug staat gepland voor het tweede kwartaal van 2023.

 

Algemene informatie

Doemee.Oosterhout.nl

Heeft u een idee voor de Zwaaikom, dan kunt u dit idee plaatsen op Doemee.Oosterhout.nl onder het kopje "idee Zwaaikom". Door het plaatsen van uw idee kunnen andere bewoners meedenken, meelezen en reageren op uw idee.

Contact

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Velden (Projectmedewerker gemeente Oosterhout) via m.van.der.velden@oosterhout.nl of 14 0162 of u kunt contact opnemen met mevrouw J. de Wijk (Projectmanager gemeente Oosterhout) via j.de.wijk@oosterhout.nl of 14 0162

Informatie

Klik op de link voor meer informatie:

- Bewonersbrief 17-12-2021: Uitnodiging 10-minutengesprek ontwerp Koningsdijk (pdf 401 kb)
- Bewonersbrief 19-11-2021: Aanplanten groenvoorziening Korenbocht (pdf 375 kb)
- Bewonersbrief 14-9-2021:  Stand van zaken ontwikkeling Koningsdijk (pdf 126 kb)
- Bewonersbrief 28-10-2019: Inloopavond ontwikkeling eiland Zwaaikom (pdf 60 kb)
- Bewonersbrief 21-10-2019: Voortgang werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost en Koningsdijk (pdf 67 kb)
Bestemmingsplan Zwaaikom 2017
- Bewonersbrief 30-10-2018: De Laverie: nieuw woongebied op het Twickelterrein, (pdf 75kb)
- Bewonersbrief 07-08-2019: Werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost & Koningsdijk (pdf 23kb)