De Zwaaikom

Het project Zwaaikom ligt midden in de stad Oosterhout en bestaat uit twee delen, namelijk het Eiland en de vaste wal (incl. De Laverie). In totaal worden er in dit project tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

 

Het Eiland

Op het Eiland is de bouwweg inmiddels aangelegd voor het bouwverkeer. Daarnaast is er een nieuwe ontsluiting gemaakt vanaf de Wilhelminalaan naar het Eiland. Ook zijn de nieuwe parkeerplaatsen van de Watersportvereniging in de zomer van 2021 aangelegd. Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd. Wenst u meer informatie over een koopwoning of appartement op het Eiland, klik op de link Van de Watergroep, Klijsen Makelaars & Adviseurs en Roosdom Tijhuis.

De straatnamen zijn bekend, klik op de link (pdf 149 kb) om deze te bekijken.
Meer informatie over dit woningbouwproject kunt u vinden op  www.nieuwbouwdezwaaikom.nl.

Walstroom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een aantal gebieden en locaties uit te rusten met een walstroomvoorziening. Klik op de link voor het besluit

In 2022 zijn de laatste 2 walstroomkasten in bedrijf genomen. Deze walstroomkasten zijn momenteel beschikbaar voor de beroepsvaart. Dit betekent dat alle LIG-steigers nu voorzien zijn van een walstroomkast. De WACHT-steigers voor de sluizen dus niet. Bij deze steigers komt ook geen stroomaansluiting aangezien deze steigers alleen bedoeld zijn voor kortstondig wachten op het openen van de sluizen.

Voor klachten over de aangemeerde schepen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte door het contactformulier in te vullen of door gebruik te maken van de mobiele meldpunt app.

 

De vaste wal

Op de vaste wal worden Wilhelminakanaal Oost en de Konigingsdijk heringericht. 
Daarnaast wordt in dit gedeelte van het plan (de Laverie) ook nieuwe woningen gerealiseerd.

De Laverie

In het plandeel de Laverie zijn grondgebonden woningen gebouwd.

In februari 2023 hebben VORM en Van Grunsven Groep getekend voor de realisatie van 26 grondgebonden woningen, 3e fase van de Laverie.
Van de 26 woningen worden er 22 rijwoningen gebouwd die verkocht zijn aan woningcorporatie Thuisvester.
De overige 4 woningen bestaande uit 1 vrijstaande woning en 1 drie-onder-één-kapwoning zijn inmiddels particulier verkocht. Het plan is gelegen op het voormalige Twickelterrein. De 3e fase vormt de afsluiting van dit plandeel.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de 3e fase van de Laverie gestart.

Koningsdijk, uitvoeringsfase

De Gemeente heeft de Koningsdijk (tot huisnummer 65) en Mauritsstraat opnieuw ingericht. De werkzaamheden vanaf huisnummer 65 tot het Wilhelminakanaal Oost worden later (na 3e fase Laverie) uitgevoerd.
Zodra er meer bekend is over de planning zal deze hier worden gedeeld.

Informatie:
Aangepast ontwerp d.d. 29-9-2022 (pdf 1 MB)
Aangepast groenkaart d.d. 7 oktober 2022 (pdf 321 kb)
Bewonersbrief: Eenrichtingsverkeer Koningsdijk en Mauritsstraat (pdf 324 kb) 19 december 2022.
Bijlage C Verkennend Bodemonderzoek Oud-West noord te Oosterhout (pdf 5634 kb) 22 maart 2022
 

De Brug

Een belangrijk onderdeel van het project is de brug die het eiland Zwaaikom zal verbinden met het Wilhelminakanaal Oost. Ook wat betreft deze verbinding van en naar de Zwaaikom zijn we inmiddels een stuk verder. Deze toekomstige brug moet een aanwinst worden voor de stad. We willen dan ook niet zomaar een brug aanleggen, maar een echte blikvanger. Ons college wil een boodschap meegeven met de brug, in de vorm van een tekst die op de brug zal komen te staan. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van verschillende Oosterhoutse (woord)kunstenaars. Zij hebben hun visie op de brug uitgewerkt en aan ons gepresenteerd. Ons college heeft hier vervolgens een besluit over genomen. Welke tekst het uiteindelijk is geworden, wordt later dit jaar tijdens de officiële onthulling van de brug bekendgemaakt.

 

Algemene informatie

Doemee.Oosterhout.nl

Heeft u een idee voor de Zwaaikom, dan kunt u dit idee plaatsen op Doemee.Oosterhout.nl onder het kopje "idee Zwaaikom". Door het plaatsen van uw idee kunnen andere bewoners meedenken, meelezen en reageren op uw idee.

Contact

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Velden (Projectmedewerker gemeente Oosterhout) via m.van.der.velden@oosterhout.nl of 14 0162 of u kunt contact opnemen met mevrouw H. van Houwelingen (Projectmanager gemeente Oosterhout) via H.van.Houwelingen-Vervloedt@oosterhout.nl of 14 0162

Informatie

Klik op de link voor meer informatie:

- Nieuwsflits voorjaar 2023 (457 kb)
- Bewonersbrief 24-8-2022: Afsluiting en start herinrichting Koningsdijk, (pdf 302 kb)  Nieuwe fasering 24-8-22 (pdf 227 kb)
- Bewonersbrief 3-6-2022:  Start voorbereiding herinrichting Koningsdijk-Mauritsstraat  (pdf 63 kb)  de wegafzetting 
   (pdf 612), omleiding autoverkeer (pdf 877 kb) en omleiding fietsers (pdf 810 kb)
- Bewonersbrief 17-12-2021: Uitnodiging 10-minutengesprek ontwerp Koningsdijk (pdf 401 kb)
- Bewonersbrief 19-11-2021: Aanplanten groenvoorziening Korenbocht (pdf 375 kb)
- Bewonersbrief 14-9-2021:  Stand van zaken ontwikkeling Koningsdijk (pdf 126 kb)
- Bewonersbrief 28-10-2019: Inloopavond ontwikkeling eiland Zwaaikom (pdf 60 kb)
- Bewonersbrief 21-10-2019: Voortgang werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost en Koningsdijk (pdf 67 kb)
Bestemmingsplan Zwaaikom 2017
- Bewonersbrief 30-10-2018: De Laverie: nieuw woongebied op het Twickelterrein, (pdf 75kb)
- Bewonersbrief 07-08-2019: Werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost & Koningsdijk (pdf 23kb)