De Zwaaikom

Het project Zwaaikom ligt midden in de stad Oosterhout en bestaat uit twee delen, namelijk het Eiland en de vaste wal (incl. De Laverie). In totaal worden er in dit project tussen de 450 en 500 woningen gebouwd.

Het Eiland

Op het Eiland is de bouwweg inmiddels aangelegd voor het bouwverkeer. Daarnaast is er een nieuwe ontsluiting gemaakt vanaf de Wilhelminalaan naar het Eiland. Ook zijn de nieuwe parkeerplaatsen van de Watersportvereniging in de zomer van 2021 aangelegd. Inmiddels is er gestart met de bouw van de eerste woningen. Wenst u meer informatie over een koopwoning of appartement op het Eiland, klik op de link Van de Watergroep.

De straatnamen zijn bekend, klik op de link (pdf 149 kb) om deze te bekijken.
Meer informatie over dit woningbouwproject kunt u vinden op  www.nieuwbouwdezwaaikom.nl.

Walstroom

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een aantal gebieden en locaties uit te rusten met een walstroomvoorziening. Klik op de link voor het besluit

In week 18 zijn de laatste 2 walstroomkasten in bedrijf genomen. Deze walstroomkasten zijn momenteel beschikbaar voor de beroepsvaart. Dit betekent dat alle LIG-steigers nu voorzien zijn van een walstroomkast. De WACHT-steigers voor de sluizen dus niet. Bij deze steigers komt ook geen stroomaansluiting aangezien deze steigers alleen bedoeld zijn voor kortstondig wachten op het openen van de sluizen.

Voor klachten over de aangemeerde schepen kunt u contact opnemen met het meldpunt openbare ruimte door het contactformulier in te vullen of door gebruik te maken van de mobiele meldpunt app. https://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/buurtbeheer/meldpunt-openbare-ruimte

 

De vaste wal

Op de vaste wal worden Wilhelminakanaal Oost en de Konigingsdijk heringericht. 
Daarnaast wordt in dit gedeelte van het plan (de Laverie) ook nieuwe woningbouw gerealiseerd.

De Laverie

In het plandeel de Laverie op de vaste wal worden grondgebonden woningen (rij en 2^1 kap en herenhuizen) gebouwd.
Heeft u interesse in een woning in de Laverie? Meer informatie kunt u vinden op de website van Van de Watergroep te Oosterhout.

Koningsdijk

Op donderdag 11 maart 2021 is er een webinar gehouden t.b.v. de herinrichting van de Koningsdijk. We hebben enorm veel reacties gekregen op het conceptontwerp, uiteenlopend van een eenvoudige opmerking tot geheel uitgewerkte voorstellen. Alle opmerkingen en idee├źn zijn waar mogelijk verwerkt in het vernieuwde ontwerp Koningsdijk (van 27-10-2021, pdf 5.330 kb). Het vernieuwde ontwerp Koningsdijk heeft ter inspraak gelegen tot 30 januari 2022. De opmerkingen zijn waar mogelijk en wenselijk verwerkt. Op 5 april 2022 heeft het college het definitieve ontwerp vastgesteld.

Wenst u meer informatie, klik dan op Doemee.Oosterhout.nl

 

Algemene informatie

Doemee.Oosterhout.nl

Heeft u een idee voor de Zwaaikom, dan kunt u dit idee plaatsen op Doemee.Oosterhout.nl onder het kopje "idee Zwaaikom". Door het plaatsen van uw idee kunnen andere bewoners meedenken, meelezen en reageren op uw idee.

Contact

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Velden (Projectmedewerker gemeente Oosterhout) via m.van.der.velden@oosterhout.nl of 14 0162 of u kunt contact opnemen met mevrouw J. de Wijk (Projectmanager gemeente Oosterhout) via j.de.wijk@oosterhout.nl of 14 0162

Informatie

Klik op de link voor meer informatie:

- Bewonersbrief 17-12-2021: Uitnodiging 10-minutengesprek ontwerp Koningsdijk (pdf 401 kb)
- Bewonersbrief 19-11-2021: Aanplanten groenvoorziening Korenbocht (pdf 375 kb)
- Bewonersbrief 14-9-2021:  Stand van zaken ontwikkeling Koningsdijk (pdf 126 kb)
- Bewonersbrief 28-10-2019: Inloopavond ontwikkeling eiland Zwaaikom (pdf 60 kb)
- Bewonersbrief 21-10-2019: Voortgang werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost en Koningsdijk (pdf 67 kb)
Bestemmingsplan Zwaaikom 2017
- Bewonersbrief 30-10-2018: De Laverie: nieuw woongebied op het Twickelterrein, (pdf 75kb)
- Bewonersbrief 07-08-2019: Werkzaamheden Wilhelminakanaal-Oost & Koningsdijk (pdf 23kb)