Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Deze nieuwe wet moet ontwikkelingen, en het behoud van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving, eenvoudiger maken. Met de fysieke leefomgeving bedoelen we bijvoorbeeld natuur, milieu, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen.