De belangrijkste gemeentelijke regels (‘verordeningen’) worden door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal van deze regels heeft betrekking op de gemeenteraad zelf. Deze regels, waaronder het reglement van orde voor de gemeenteraad en regels voor burgerinitiatieven en referenda, vindt u op deze pagina.

Verordening rekenkamer Oosterhout   (DOCX, 93 kB)

Gedragscode gemeenteraad Oosterhout (DOCX, 32,7 kB)

Instructie voor de griffier    (DOCX, 43 kB)

Referendumverordening Oosterhout    (PDF, 99 kB)

Verordening ambtelijke bijstand Oosterhout   (DOCX, 31,2 kB)

Verordening auditcommissie Oosterhout  (DOCX, 26,6 kB)

Verordening burgerinitiatief Oosterhout   (PDF, 18 kB)

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Oosterhout 2019    (PDF, 260,9 kB)

Verordening tegemoetkoming raadsfracties Oosterhout   (PDF, 294,8 kB)

Verordening werkgeverscommissie griffie Oosterhout  (DOCX, 32,8 kB)

Reglement van orde voor de raad van Oosterhout 2022  (DOCX, 45,2 kB)

Verordening rechtspositie mandaat- en volmachtbesluit griffie gemeente Oosterhout 2018  (PDF, 298 kB)

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Oosterhout 2018  (PDF, 292 kB)