Wat is de bedoeling van dit project?

Met de vestiging van het nieuwe gemeentehuis in Arendshof II vermindert het aantal vierkante meters winkeloppervlak in het centrum. Dat is belangrijk om een compact en levendig centrum te behouden. De dienstverlening van de gemeente komt in het hart van het centrum. Dat levert extra aanloop in het centrum op van bezoekers aan het gemeentehuis en ambtenaren. Daarnaast kunnen er extra woningen worden gerealiseerd op het Slotjesveld, waar eerder het nieuwe gemeentehuis was ingepland. De winkels die nog in Arendshof II zitten, wil de gemeente graag behouden voor Oosterhout, maar dan wel op een plek in het kerngebied. Ook de parkeergarage zal deels blijven.

Wat ging vooraf?

In december 2020 kocht de gemeente winkelcentrum Arendshof II (9.300 m2 winkeloppervlak). Daarmee kan de gemeente bepalen wat er met dit deel van de binnenstad gebeurt. Circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte van Arendshof II wordt in ieder geval gesloopt voor de ontwikkeling van het Arendsplein. Het restant zal een andere functie dan detailhandel krijgen. De gemeente wil namelijk een compact en levensvatbaar leef-, koop- en horecacentrum creƫren. Dat doet we door in de binnenstad het aantal vierkante meters winkelvloer te verlagen en het aantal woningen te vergroten.

In maart 2021 besloot de gemeenteraad het nieuwe gemeentehuis in Arendshof II te vestigen. Eerder was het de bedoeling een nieuw gemeentehuis op het Slotjesveld te bouwen. Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de wettelijke en functionele eisen van 2023 en verder. Niets doen is geen optie, investeringen zijn onvermijdelijk.

Projecten

Een aantal projecten heeft een relatie met het project Arendshof II:

  • Arendsplein: omzetten van bankgebouwen naar woningen in het groen.
  • Arendshof I: samen met de eigenaren en winkeliers maken we een ontwikkelvisie voor het gebied
  • Slotjesveld: locatie van het huidige gemeentehuis. Hier versterkt de gemeente het park en bouwt extra woningen.
  • Bruisende Binnenstad

Planning op hoofdlijnen

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Edgar Blokker via e.blokker@oosterhout.nl of het algemene nummer 14 0162.